pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 5, Sayfa(lar) 091-098
COVID-19'a karşı güncel klinik denemeler ve aşı geliştirme stratejileri ve gelecekteki salgın riskinin yönetilmesi (korunma, kontrol ve tedavi)
Bahattin Taylan Koç
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, SARS-CoV2, tek sağlık, viroloji, klinik denemeler
Görüntülenme Sayısı:1460 - İndirilme Sayısı: 686

Bu makalenin temel amacı, COVID-19/SARS-CoV2 enfeksiyonuna karşı tedavi ve aşı çalışmalarına ait global ölçekte yürütülen klinik denemeler hakkında bilgi sunmaktır. Bu kapsamda dünyada iletişim ağı güçlü olan resmi firmalardan alınan günlük veriler ile daha yoğun çalışılan konular dikkate alınacaktır. Derlemenin ikinci amacı ise COVID-19/ SARS-CoV2 veya gelecekte yaşanabilecek yeni salgınlara karşı uygulanabilecek tedavi ve korunma-kontrol ölçütlerini ele almaktır. Hem SARS-CoV2?de yaşanabilecek ikinci ve üçüncü dalgalar da daha ön plana çıkan terapötikler hem de diğer virus enfeksiyonlar da kullanılabilecek yeni nesil antiviral metotlar hakkında bilgi verilecektir. COVID-19/SARS-CoV2 için birçok terapötik ve aşı denemesi hızla devam etmektedir. Klinik çalışmaların yoğun bir şekilde yapılıp anında çevrimiçi platformlarda paylaşılması, tedavi ve aşı yöntemlerinin geliştirilmesini hızlandırmaktadır. Korunma-kontrol ise halen en önemli konu olup, hastalıklarla mücadelede halen en önemli ve basit ölçüttür. Bu ölçütü en üst düzeye taşımak için ise COVID-19/SARS-CoV2 gibi zoonoz potansiyele sahip olan her virus için ?Tek Sağlık, Tek Tıp, Tek Viroloji? konsepti ile mücadele esas alınmalıdır.