pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-108
Köpeklerin parvoviral enterit hastalığı teşhisinde bazı hemogram değerlerinin ROC eğrisi ile incelenmesi
Merve Ayyıldız, Mehmet Emin Tekin
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Parvoviral enterit (CPV-2), ROC eğrisi, tanı, köpekler, kan sayımı
Görüntülenme Sayısı:747 - İndirilme Sayısı: 259

Amaç: Bu araştırma, kliniklere getirilen hasta hayvanlardan alınan kanlardan yapılan tahliller ile elde edilen hematolojik değerlerde, hastalık tanısı için ROC eğrileri ile kesim noktaları bulmak ve tanının daha kolay ve kesin yapılmasını sağlayacak; tanı tedavi sürecinde karar almayı güçlendirecek sonuçlar elde etmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 50 parvoviral hastası ve 53 sağlıklı köpeğe ait kan örnekleri kullanılmıştır. Sağlıklı köpeklerden alınan kanlar, laboratuvarda analiz edilmiştir. Hasta verileri klinik kayıtlarından temin edilmiştir. Hasta ve sağlıklı köpeklerin hematolojik değerleri bilgisayar paket programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiş olup, hastalık ve sağlık için en iyi kesim noktaları ROC eğrisi yöntemi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Araştırma sonucunda; 0,93 değeri ile eğri altında kalan alan bakımından RDW parametresi sınıflandırma gücü en yüksek parametre olarak belirlenmiştir. RDW için kesim noktası 12.4 bulunmuştur. İkinci sırada etkili parametre 0,75 değeri ile LYM# parametresi ve kesim noktası 2.69?dur. Ayrıca MCHC (0,74), MCV (0,73) ve PCT (0,73) alan değerleri ile MCHC, MCV, PCT ve WBC parametreleri de önemli derecede ayırıcı güce sahiptir. Kesim noktaları RDW > 12,4, LYM# ≤2,69, MCHC > 31,7, MCV ≤ 62,9, PCT > 0,25, HCT ≤ 48,1 ve WBC ≤ 6,59 olan değerlerde köpeklerin parvoviral hastası olduğu görülmüştür.

Öneri: Köpeklerin parvoviral enterit hastalığının tanısında RDW başta olmak üzere LYM#, MCHC, MCV, PCT, HCT ve WBC parametrelerinin kesim noktalarının kullanılabileceği önerilir.