2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-242
Streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda Koenzim Q 10?un testis dokusu üzerine etkileri
Tuğba Özaydın, Yasemin Öznurlu, Emrah Sur
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: CoQ10, diyabet, PCNA, rat, testis
Görüntülenme Sayısı:1063 - İndirilme Sayısı: 301

Amaç: Bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile deneysel olarak diyabet oluşturulan ratlarda Koenzim Q10 (CoQ10)'un testis dokusu üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada otuz dört yetişkin erkek Wistar Albino rat kullanılmıştır. Hayvanlar kontrol grubu (K), yağ grubu (Y; günlük 0,3 ml intraperitoneal mısır yağı enjeksiyonu), CoQ10 grubu (CoQ10; günlük 10 mg/kg CoQ10'un intraperitoneal enjeksiyonu), diyabet grubu (D; günde tek doz olmak üzere iki gün 40 mg/kg STZ subkutan enjeksiyonu) ve diyabet+CoQ10 grubu (D+ CoQ10; diyabet oluşturulan ratlara günlük 10 mg/kg CoQ10'un intraperitoneal enjeksiyonu) olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Dördüncü haftanın sonunda hayvanlar sakrifiye edilerek testis doku örnekleri alınmış ve tartılmıştır. Alınan doku örnekleri Bouin solüsyonunda tespit edilerek rutin histolojik tekniklerle işlenmiştir. Kesitler genel histolojik yapının belirlenmesi için H&E boyama yöntemi ile boyanmıştır. PCNA reaktivitesi ise immunohistokimyasal yöntemle belirlenmiştir.

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda diyabet ve diyabet+CoQ10 gruplarında, kontrol, yağ ve CoQ10 gruplarına göre ortalama canlı ağırlığın önemli oranda azaldığı, gonadosomatik indeksin (GSI) ise yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Diyabet grubundaki ortalama seminifer tübül çapı (STD), germinal epitel yüksekliği (GEH) ve PCNA indeksinin kontrol, yağ, CoQ10 ve diyabet+CoQ10 gruplarıyla kıyaslandığında önemli oranda düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Diyabet+CoQ10 grubunda ortalama STD, GEH ve PCNA indeksinin diyabet grubuna göre önemli oranda yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0.05).

Öneri: Çalışmanın sonuçları incelendiğinde testis dokusunda diyabete bağlı oluşan hücresel hasarın etkilerinin azaltılmasında CoQ10?un rol oynadığı görülmektedir.