2022, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-114
Farklı genotip genç ve yaşlı dişi bıldırcınlarda fiziksel et kalitesi özelliklerinin karşılaştırılması
Metin Petek1,İbrahima Mahamane Abdourhamane2, Sena Ardıçlı3
1Bursa Uludag University, Veterinary Faculty, Department of Zootechnics, Bursa, Turkey
2Near East University, Veterinary Faculty, Department of Zootechnics, Nicosia, Cyprus
3Bursa Uludag University, Veterinary Faculty, Department of Genetics, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bıldırcın, genotip, yaş, et pH?ı, et rengi
Görüntülenme Sayısı:945 - İndirilme Sayısı: 384

Amaç: Bu çalışma, farklı genotipteki genç ve kasaplık yaşta dişi bıldırcınların fiziksel et kalite özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bıldırcınlarda et kalitesi özelliklerini incelemek üzere çalışmada; saf Pharaoh (Coturnix coturnix Pharaoh, yabani tip) ve bunların beyaz varyetesi ile Japon (Coturnix coturnix Japonica) ve Bob White bıldırcınların (Colinus virginianus) melezlenmesiyle elde edilen iki melez hat (sarı ve siyah renkli) olmak üzere 4 farklı genetik materyalden toplamda 80 adet bıldırcına ait taze göğüs ve but eti kullanılmıştır.

Bulgular: Bıldırcın yaşının göğüs ve but eti pH'ı (p<0,008, p<0,001) ile genotipin but eti pH'ı (p<0.01) üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Göğüs eti su tutma kapasitesi, genotip ve yaşdan önemli düzeyde etkilenmiştir (p<0,001, p<0,019). Bıldırcın but ve göğüs etlerinin parlaklık ve kroma değerleri üzerine genotipin etkisi önemli bulunmuştur (p<0,001, p<0,001).

Öneri: Sonuç olarak, incelenen et kalitesi özelliklerinin birçoğu siyah ve genç bıldırcınlarda diğerlerine göre daha iyi bulunmuştur.