2023, Cilt 39, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
İvermektin ve prazikuantelin kombine uygulamasının koyunlarda oksidatif stres ve seçilmiş biyokimyasal parametreler üzerindeki etkisi
Rahmi Canbar1, Muhittin Uslu2, Mustafa Sedat Arslan3, Enver Yazar4
1Necmettin Erbakan University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Konya, Turkey
2Yozgat Bozok University, Sefaatli Vocational School, Laboratory and Veterinary Health Program Yozgat, Turkey
3Selcuk University, Veterinary Faculty, Prof. Dr. Humeyra Ozgen Research and Application Farm, Konya, Turkey
4Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: İvermektin, prazikuantel, oksidatif stres, biyokimyasal parametreler, koyun
Görüntülenme Sayısı:697 - İndirilme Sayısı: 341

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı koyunlara oral yolla ivermektin + prazikuantel kombinasyonu uygulamasının oksidatif durum, karaciğer ve böbrek fonksiyon parametrelerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 18 adet Anadolu Merinosu ırkı koyuna önerilen dozda ivermektin + prazikuantel tablet (1 tablet/koyun) oral yolla uygulandı. Uygulamadan önce (0. gün) ve sonrasında 24 saat aralıklarla dört gün kan örnekleri alındı. Plazma 8-hidroksi-2-deoksiguanozin, malondialdehid, süperoksit dismutaz, glutasyon peroksidaz ve katalaz düzeyleri ticari kitler ile ELISA okuyucusunda belirlendi. Serum aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, alkalen fosfataz, kreatinin ve kan üre nitrojen düzeyleri otoanalizör ile ölçüldü.

Bulgular: Araştırmanın ilk 2 gün plazma 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyleri, 3. ve 4. gün değerlerinden yüksek olduğu belirlenirken (p<0.05), plazma glutasyon peroksidaz düzeylerinde ise istatistiki dalgalanmalar gözlendi (p<0.05). Araştırmanın 3. gün kan üre nitrojen değerinin 0. günden yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).

Öneri: Sonuç olarak sağlıklı koyunlara önerilen dozda ivermektin + prazikuantel uygulamasının oksidatif strese neden olmadığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon parametrelerine belirgin etkisinin olmadığı ifade edilebilir.