pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 085-089
YUMURTAYA VERİLEN AFLATOKSİN B1'İN CİVCİV ÇIKIŞ AĞIRLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
M. Faruk Aydın1, İlhami Çelik2, Emrah Sur2, Haluk Özparlak3, Tuğba Telatar2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Selçuk Üniversitesi Fcn-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin B1, civciv çıkış ağırlığı, embriyotoksisite
Görüntülenme Sayısı:1641 - İndirilme Sayısı: 1568

Bu araştırmada, yumurtaya değişik miktarlarda verilen AFBı'in, civcivlerin çıkış ağırlıkları üzerindeki etkileri belirtendi. Bu amaçla 360 adet kuluçkalık yumurta kullanıldı. Yumurtalardan, her birinde 60 adet yumurta bulunan kontrol grubu, de-linip-kapatılan grup, ETOH grubu, 5ng AFBı/yumurta grubu, 7.5 ng AFBı/yumurta grubu ve 10 ng AFBı/yumurta grubu olmak üzere toplam 6 grup oluşturuldu. Aflatoksin verilen grupların civciv çıkış ağırlıklarında doza bağımlı olarak önemli düşüşler gözlendi. Rölatif civciv ağırlıklarında da benzer düşüşler tespit edildi.