2023, Cilt 39, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-105
Dialil disülfit uygulaması yapılan kolon kanser modelli ratların kolon dokusunda MDA seviyesi
Beyza Suvarikli Alan, Zafer Bulut
Selçuk University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: AOM, dialil disülfid, kolon, MDA, rat
Görüntülenme Sayısı:672 - İndirilme Sayısı: 322

Amaç: Sunulan çalışma azoksimetan ile kolon kanseri oluşturulan ratlarda sarımsağın biyoaktif bileşiklerinden biri olan dialil disülfid'in, kolon dokusu malondialdehit seviyesi üzerine etkisini araştırmak amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 58 adet erkek Wistar Albino rat kullanıldı. Hayvanlar 5 gruba ayrıldı. 1. grup kontrol grubu (n=12), 2. grup azoksimetan (15mg/kg vücut ağırlığı) uygulanan kanser grubu (n=12), 3. grup sadece dialil disülfit (DADS, 50 mg/kg vücut ağırlığı) uygulanan (n=11), 4. grup azoksimetan ve dialil disülfit uygulanan (n=11) ve 5. grup ise taşıt madde olan mısır yağının (1ml/kg vücut ağırlığı) verildiği gruptur (n=12). Deneme süresi olan 18 haftanın sonunda servikal dislokasyon ile hayvanlar sakrifiye edildi ve kolon dokuları çıkarıldı. Alınan dokuların homojenizasyonu sağlandı ve ELISA cihazı ile kite uygun prosedür kullanılarak MDA seviyeleri ölçüldü.

Bulgular: Dokularda tümör oluşumu makroskobik olarak tespit edildi. Yapılan analiz sonucu gruplar arasında MDA seviyesi yönünden herhangi bir fark bulunmadığı belirlendi (P>0.05).

Öneri: Sonuç olarak çalışma koşullarında rat kolon dokusunda DADS veya azoksimetan uygulanasının lipid peroksidasyonuna neden olmadığı ifade edilebilir. DADS veya AOM'nin kolon dokusundaki etkinliği, hayvanlara uygulanma şekli ve miktarı göz önüne alınarak ileride yapılacak olan çalışmalara ihtiyaç vardır.