2023, Cilt 39, Sayı 3, Sayfa(lar) 132-138
Koyun ve Keçilerde Condylus occipitalis ve Foramen Magnum?un Geometrik Morfometrik Analizi
Ismail Demircioglu1, Yasin Demiraslan2, Funda Aksunger Karaavci3, Iftar Gurbuz2, Ozcan Ozgel2
1Harran University, Veterinary Faculty, Department of Anatomy, Sanlıurfa, Türkiye
2Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Veterinary Faculty, Department of Anatomy, Burdur, Türkiye
3Bingol University, Veterinary Faculty, Department of Anatomy, Bingol, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Craniometri, Geometrik morfometri, Şekil analizi, Temel bileşenler analizi
Görüntülenme Sayısı:887 - İndirilme Sayısı: 300

Amaç: Yapılan çalışmada, foramen magnum ve condylus occipitalis? in türler arasındaki şekil analizi yapılarak dimorfik yapılarının ortaya konulması ve koyun-keçi arasındaki değişkenliklerinin belirlemesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 81 (46 koyun, 35 keçi) kafatasından alınan veriler kullanıldı. Foramen magnum?un çerçeve şeklini belirlemek ve condylus occipitalis varyasyonunu anlamak için tip I (anatomik) ve tip III (semilandmark) landmarklardan faydalanıldı.

Bulgular: Buna göre toplam şekil varyasyonunun PC1, PC2 ve PC3?ün sırasıyla %30.76, 14.94 ve 14.07?sini açıkladığı, PC1?e göre şekil varyasyonundan birincil derecede condylus occipitalis?i, ikincil derecede ise foramen magnum?un sorumlu olduğu belirlendi. PC2?ye göre sağ condylus occipitalis şekil varyasyonunu büyük oranda açıkladığı, PC3?te ise sağ condylus occipitalis?in tüm, sol condylus occipitalis?in en lateral köşesi ile foramen magnum?un sol kenarı şekil varyasyonunun açıklanmasına neden olduğu belirlendi. Diskriminant fonksiyon analizi sonucunda Procrustes ve Mahalanobis distance sırasıyla 0.12293879 (p<0.0001) ve 67.7482 (p<0.0044) olarak tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak geometrik morfometri yöntemi, türler arası kafatası şeklindeki farklılıkları tespit etmek için kullanılabilir bir araç olduğu ve bu nedenle taksonomik, arkeolojik ve adli amaçlar için başarıyla kullanılabileceği düşünülmektedir.