2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 095-102
GASTRİK ANORMALLİK OLAN KÖPEKLERDE ENDOSKOPİK VE LABORATUVAR BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Hasan Güzelbektaş, Veysi Aslan
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakuliesi, İç Hastalıdan Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Endoskopi, Mide, taboratuvar Bulgular, Köpek
Görüntülenme Sayısı:2553 - İndirilme Sayısı: 2749

Bu çalışmada, köpeklerdeki gaslrik anormalliklerin teşhisinde klinik, îaboratuvar ve endoskopik muayeneler arasındaki uyum araştırılmışla. Bu amaçla, 4 akut gastritis, 14 kronik gastritis, 5 gastrik ülserasyon olmak üzere toplam 23 adet üst gastrointestinal sistem semptomları gösteren ve 10 adet sağlıklı köpek kullanıldı. Bütün köpeklerin klinik muayeneleri, dışkı ve hematolojik kontrollerinin yanı sıra, endoskopik muayeneleri yapıldı. Endoskopik muayene sırasında lüm köpeklerden mukus ve biyopsi örnekleri alındı. Endoskopik ve histopatolojik bulgular karşılaştırıldığında, akul gastritis grubunda % 75, kronik gastritis grubunda % 78,5, gaslrik ülser grubunda % 80 ve kontrol grubunda % 70 uyum belirlendi. Kronik gastritis grubunda, kontrol grubuna göre eritrosit (RBC) ve hemoglobin (Hb) konsantrasyonla nnda önemli oranda (sırasıyla p<0,01, p<0,05) azalma belirlendi. Dışkı muayenelerinde, köpeklerin 8'inde hafit şiddetli (kronik gastritis grubu), 5'İnde şiddetli pozHif (gastrik ülserasyon grubu) gizli kan tespit edildi. Mukus örnekleri spiral mikroorganizmalar yönünden incelendi, Hasta köpeklerin % 60,9, sağlam köpeklerin de % 60'ında spiral mikroorganizma tespit edildi.