2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 021-030
GEZİCİ KLİNİK UYGULAMALARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEKİ ETKİSİ
Mehmet Maden1, F. Mehmet Birdane2, Hasan Güzelbekteş1, Alparslan Coşkun1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hast. Anabilim Dalı, KONYA
2Afyon Koeatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYON
Anahtar Sözcükler: Ambulans, Vetenner Hekimlik, Eğitim
Görüntülenme Sayısı:2341 - İndirilme Sayısı: 1451

Bu araştırmada, ambulans hizmetlerinin Veteriner Hekimlik mesleği ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkısı değerlendirildi. Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan bu sistemin değerlendirilmesinde, ambulans hizmetlerinden yararlanan hasta sahipleri, öğrenciler ve klinik öğretim üyelerinin ambulans hizmeti konusundaki gözlemlen ve görüşlerinden yararlanıldı. Araştırma için t çekici ve 2 servis ünitesinden (vanftreyler} oluşan bir ambulans sistemi dizayn edildi. Maksimum 2 inek taşıyan veteriner ambulans, telefon veya şahsi müracaatlarla mahallinden hastanın getirilmesi, tedavi sonrasında tekrar nakledilmesi işlemlerini gerçekleştirdi. Ambulans ile gelen hastalann kabul, muayene, teşhis, hospitalizasyon ve tedavi uygulamaları klinik öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Araştırma materyalini, bir yıl boyunca Konya ili ve çevresinden ieielon veya şahsı müracaatlarla Selçuk Üniveısitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine başvuran hasta sahipleri (n=7t), kliniklerde eğilim gören 4-5. sınıf öğrencileri (n=153) ve kiinik öğretim üyeleri (n=28) olmak üzere toplam 252 denek oluşturdu. Ambulans hizmeti, 3 grup halinde düzenlenen deneklerin anket sorularına verdikleri cevaplara göre değerlendirildi. Ambulans hizmetlerinin kapsamı, gözlenen ve beklenen yararlar ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar üzerindeki el kil er incelendi. Sonuç olarak. Veteriner Ambulansın kliniklere gelen hasla sayısını olumlu etkilediği, hasta hayvanların hastaneye ulaştırmasında çabukluk ve güvenlik sağladığı, hasta sahiplerinin hayvan hastanesine ilgisini artırdığı belirtendi. Kliniklerde eğitim alan öğrencilerin mesleği sevmeleri ve tanımalarında yararlı olduğu, klinik öğretim üyelerinin klinik uygulamalardaki materyal eksikliğini azalttığı, klinik eğitimine ilgiyi artırdığı tespit edildi. Ayrıca bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve bölgedeki hayvan hastalıklarının değerlendirilmesine katkı sağlayabileceği değerlendirildi. Ambulans hizmetinin geliştirilerek devam etmesi, hizmetin süresinin uzatılması, ambulansta gerekli ekipmanların bulunması, ambulans ile birlikte bir Veteriner Hekim gitmesi konularının yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.