2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-064
KONYA'DA PASTAHANELERDE TÜKETİME SUNULAN DONDURMALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
Ahmet Güner1, Mustafa Ardıç2, Abdullah Keleş1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Nesin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, ŞANLI URFA
Anahtar Sözcükler: Dondurma, Mikrobiyolojik Kalite
Görüntülenme Sayısı:2533 - İndirilme Sayısı: 1780

Araştırmada. Konya'da pastahanelerde tüketime sunulan 46 adet sade, 27 adet kakaolu, 19 adet limonlu ve 19 adet çilekli olmak üzere toplam 109 dondurma numunesi toplam mezofilik aerobik, kolilorm, Staphylococcus aureus ve maya-küf yönünden incelendi. Numunelerin ortalama toplam mezofilik aerobik mikroorganizma sayısı 9.8x10^-2.5x1Q7 kob/g, koliform bakteri 2.6x102-7.9x107 kob/g. Staphylococcus aureus 1.2-1.7x103 kob/g. maya ve küf 3.4x102-1.9xtCH kob/g arasında tespit edildi. Sonuçta sade dondurmaların %49.97'si, kakaoluların % 66.65'i, limonlu dondurmaların %36.83'ü ve çilekli dondurmaların % 73.72'sinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebltği'ne uymadığı saptandı.