2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-078
ORNİTHOBACTERİUM RHİNOTRACHEALE ENFEKSİYONU VE TEŞHİSİ
H. Hüseyin Hadimli, Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Ornithobacterium rhinotracheale, Tavuk, Hindi
Görüntülenme Sayısı:2452 - İndirilme Sayısı: 1582

Omithobactenum rhınotracheale, özellikle tavuk ve hindi kümeslerinde solunum yolu hastalığı ile seyreden patojen bir etkendir. Etken ilk olarak Güney Afrika'da izole edilmiş ve 1994'de yeni bir tür olduğu belirtilerek rRNA supertamily V içerisinde Ornithobacterium rhınotracheale ismi verilmiştir. Bu derlemede. O, rhinotracheale'nin palojenrtesı. izolasyonu, identıfikasyonu ve teşhisi kısaca ele alınmıştır.