pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 035-039
OKÜLER YASSI HÜCRELİ KARSİNOMDA p53 PROTEİNİNİN IMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK BELİRLENMESİ
Fatma Sayın, Nursal Metin, S.Serap Birinöoğlu
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabiiim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Oküler Yassı Hücreli Karsinom, p53, Sığır, At
Görüntülenme Sayısı:1868 - İndirilme Sayısı: 1182

Bu çalışmada p53 protein birikimi, bir at ve iki sığırdan alınan, 3 oküler yasst hücreli karsinom olayında, im-munohislokimyasal (Avidin-Blotin immunperoksıdaz Complex-ABC) yöntemle anti-human p53 protein mouse monoklonal antikorları kullanılarak araştırıldı. Sadece atta p53 pozitif çekirdek boyanması tespit edildi.