pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 093-097
ANKARA TAVŞANINDA AKCİĞERLERİN LOPLANMAS1 VE BRONCHO-PULMONER SEGMENTASYON ÜZERİNE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Bumin Emre Teke
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KAYSERİ
Anahtar Sözcükler: Ankara tavşanı, akciğer, anatomi
Görüntülenme Sayısı:1856 - İndirilme Sayısı: 1224

Araştırmada, 12 adet ergin erkek tavşan kullanıldı. Her iki akciğerin dış yüzlerinde lobuli pulmonis durumunun olmadığı, canlı vücut ağırlığının %0.45'ini teşkil etliği ve sağ akciğerin, sol akciğere oranının takriben 3/5 olduğu tespit edildi Sağ akciğerin dört. sol akciğerin ise iki loptan meydana geldiği ve her iki akciğerin en büyük parçasının lobus caudalis olduğu belirlendi. Materyallerin dördünde (%33.3) sağ akciğerin facies diaphragmatic a'sı nda tek bir parçadan oluşan takriben nohut büyüklüğünde bir lopçuğun şekillendiği görüldü. Materyallerin beşinde (%41.6) sol akciğerin lobus caudalis'inin lacies medialis'inde dorsal'den ventrocaudal'e doğru uzanan ve derinliği ortalama 3 mm olan bir sulcus'un şekillendiği, bu sulcus'dan dolayı da lobus caudalis'den lamina şeklinde ayrılan bir parçanın bulunduğu gözlendi. Bronchus principalis dexter'in dört, bronchus principalis sinister'in iki bronchus'dan meydana geldiği, trachea'nın çapının 5 mm olduğu ve U şeklindeki cartılago tracheatis'in sayısının 45-50 arasında değiştiği saplandı.