2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-050
KOYUNLARDA BÖBREK LEZYONLARI ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER
Fatih Hatipoğlu, Hüdaverdi Erer
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Böbrek Lezyonları, Patoloji, Koyun
Görüntülenme Sayısı:2745 - İndirilme Sayısı: 2143

Bu çalışma, Konya'da mezbahalarda kesilen koyunlarda böbrek lezyonlarının insidensi ile makroskobik ve mikroskobik özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmışın. Bu amaçla Konya E B K. Et Kombinası ve Konet Mezbahasında kesilen farklı ırklardan 10.080 adet koyunun böbrekleri incelenmiş ve 316'sında (% 3.13) lezyonlar tespit edilmiştir. Böbreklerinde lezyon tespit edilen koyunların 10'unda {% 3,16) amiloıdoz, 19'unda proliferatıf, 3'ünde membranoproliferatif olmak üzere 22'sinde (% 6.96) glomerulonefritis saptanmıştır. 16 koyunda toksik tubulonefroz (% 5.06), 6 koyunda (% 1.89) kolemik nelroz, 92 koyunda (% 29.11) hemosideroz görülmüş, 4 koyunda (% 1.26) ise Cloisonne böbrek bulunmuştur. Ayrıca 52'si tubulonefroziarla birlikte olmak üzere 65 koyunda (% 20.56) kalsifikasyon tespit edilmiştir. Koyunların 203'ünde (% 64.24) intersitisyel nefritis bulunmuştur. Bu koyunların 2'sinde diffuz (% 0.63), 162'sinde (% 51.26) fokal olmak üzer© toplam 164'ünde (% 51.89) irinsız intersitisyel nefritis tespit edilmiştir Ayrıca 2'sı (% 0.63) fokal, 15'i (% 4.74) apseli ve 24'ü (% 7,59) pıyelonefritis (4 ünde apse ile birlikte) olmak üzere toplam 37 (%11.70) koyunda irinli intersitisyel nefritis ve 2'sinde de (% 0.63) granütomatöz nefritis tanısı konmuştur. 11 koyunda (% 3.48) hidronefroz, 12'si çift taraflı. 16'sı tek taraflı olmak üzere toplam 28 koyunda (% 8.86) da böbrek taşlarına rastlanmıştır.