pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 045-050
HOLSTEIN IRKI SIĞIRLARDA N. TRİGEMİNUS ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Sadettin Tıpırdamaz, Emruüah Eken, Kamil Beşoluk
S. Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Holstein ırkı sığır, n. trigeminus, innervasyon, pons
Görüntülenme Sayısı:1761 - İndirilme Sayısı: 1675

Bu çalışma n. trgeminus'un orijin, seyir ve innervasyon bölgelerini incelemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, Konya mezbahalarından temin edilen B adet Holstein ırkı sığır başı kullanıldı. Materyaller, %10'luk formaldehit solüsyonunda tespit edildikten sonra disseke edildi, N. trigeminus'un, iki kök halinde pons'dan orijin aldıktan sonra ggl, trigeminale'ye uğradığı tespit edildi. Daha sonra n. ophthalmicus, n. maxillaris ve n. mandibularis'i verdiği belirlendi. Bu dalların de cavum cranii'yi farklı deliklerden terkettikleri ve ilgili innervasyon bölgelerine ulaşarak sonlandıkları belirlendi.