pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-074
AKKARAMAN KOYUNUNDA V. VERTEBRALİS'İN SEYRİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ÇALIŞMALAR
Kamil Beşoluk, Sadettin Tıpırdamaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: V, vertebralis, Canalis vertebralis, Akkaraman koyunu
Görüntülenme Sayısı:1994 - İndirilme Sayısı: 1030

Bu çalışma, v. vertebralis'in oluşumu, seyri ve sonlanmasmı belirlemek amacıyla yapıldı, Bu amaçla 8 adet sağlıklı ve ergin Akkaraman koyunu kullanıldı. V. vertebralis'in. 3.- 6. boyun omuru arasında canalis transversarius içerisinde seyrettiği gözlendi. Daha sonra apertura thoracis cranialis'den cavum thoracis'e girerek v. cervicalis profunda ile ortak bir kök halinde v, costocervicalis'e açıldığı belirlendi. Seyri boyunca canalis vertebralis'deki oluşumlardan ve boyun bölgesinde yer alan kaslardan dallar aldığı tespit edildi. Fossa atlanlis düzeyinde r. descendens'ı. seyri esnasında da segmental olarak w. ıntervertebrales'i aldığı belirlendi.