2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 085-090
AKKARAMAN KOYUNLARINDA C1STERNA CHYLI VE DUCTUS THORACICUS'UN OLUŞUMU ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Hakan Yalçın, Sadettin Tıpırdamaz, Kamil Beşoluk
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Akkaraman koyunu, cisterna chyli, ductus thoracicus, lymphonodi, lymph
Görüntülenme Sayısı:2592 - İndirilme Sayısı: 1530

Bu araştırmada cisterna chyli'nın anatomik oluşumu ve buraya katılan efferent damarlar ile ductus thoracicus'un seyri, aldığı efferent damarlar ve açıldığı venalar incelendi. Bu amaçla 8 adet Akkaraman koyunu kullanıldı ve çeşitli lenf yumrularına siyah çini mürekkebi enjekte edildi. Ductus thoracicus'un cısterna'nın cranial ucundan çıkarak post-cardial bölgenin sağında ve aorta thoracica'nın dorsolateralinde seyrettiği ve 4-5. thoracal vertebra düzeyinde sol tarafa geçerek cranioventral yönde ilerlediği beirlendı. Bu lenl damarının t. costa düzeyinde v, jugularıs externa si-nıstra'nın dorsolateral yüzüne açılarak sonlandığı belirlendi. Bu çalışmada lenf re2ervuarı olan cisterna chyli'nın 2,-3, lumbal vertebra düzeyinde ve m. psoas major'un ventralinde oval bir kesecik şeklinde olduğu tespit edildi. 3. lumbal vertebra düzeyinde, trunci lumbales, Iruncus visceralis ve Iruncus celıacus'un bağımsız olarak aynı düzeyde cisterna chyli'ye açıldıkları belirlendi. Truncı lumbales'in 2 ince dal halinde birleşerek, cisterna chylı'ye açıldığı tespit edildi. Truncus vısceralis'in truncus intestınalis, truncus colicus ve truncus jejunalis'in birleşmesiyle oluştuğu gözlendi. Trun-cus celiacus'un ise, truncus hepaticus ve truncus gastricus'un birleşmesiyle oluştuğu belirlendi.