pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-157
KÖPEKLERDE DENEYSEL AKUT PANKREATİTİSTE KLİNİK-PATOLOJİK VE PATOLOJİK İNCELEMELER
Metin Münir Kıran1, Halil Çankaya2, Fatih Hatipoğlu1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2T.O.K.B. Hayvan Sağlık Meslek Lisesi, KONYA
Anahtar Sözcükler: Pankreatitis, köpek, klinik-patoloji, patoloji
Görüntülenme Sayısı:1785 - İndirilme Sayısı: 3931

Bu çalışma, köpeklerde oleik asit verilerek akut pankreatitis oluşturmak ve hastalığın klinik-patolojik ve patolojik özelliklerini incelemek amacıyla yapıldı. Bunun için 7'si deneme grubu, 6'sı kontrol grubu olmak üzere toplam 13 adet sağlıklı köpek kullanıldı. Deneme grubu köpeklerde laparatomi ile açığa çıkarılan pankreasın loblarına oleik asit (0.5 ml/kg) enjekte edildi. Deneme grubu köpeklerde klinik olarak ateş, anoreksi. depresyon, kusma ve yağlı diyara görüldü. Klinik-patolojik incelemelerde ortalama serum kolesterol ve serum trigliserid konsantrasyonları, serum amilaz ve lipaz aktiviteleri ile idrar amilaz / kreatinin oranında artış görüldü. Ortalama serum ALP aktivitesinde artış vardı. ancak serum ALT aktivitesinde önemli bir farklılık gözlenmedi. Patolojik incelemelerde deneme grubu köpeklerde hemorajik nekrotik pankreatitis, yağ nekrozu, damarlarda tromboz ve bazı olgularda apseleşmeler tespit edildi. Sonuç olarak oleik asit ile oluşturulan akut pankreatitisin teşhisinde serum lipaz aktivitesiyle birlikte idrar amilaz /kreatinin oranının belirlenmesinin faydalı olabileceği kanısına varıldı.