1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
HAMDANİ KOYUNLARINDA BAZI KAN PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Ayşegül Bildik1, Fatmagül Yur1, Ferda Belge2, Yeter Değer1, Semiha Dede1
1Yiizüncü Yıl Üniversitesi, Vet., Fak., Biyokimya Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Vet., Fak., Fizyoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Hamdani koyunu, biyokimyasal parametreler, hematokrit
Görüntülenme Sayısı:2456 - İndirilme Sayısı: 1544

Araştırmada materyal olarak Yüzüncü yıl Üniversitesi, Araştırma Çiftliğinde bulunan 15 adet Hamdani koyunu ile 4 adet Hamdani koçu kullanıldı. Alınan kan örneklerinde GSH, seruloplazmin. Ca. P ve Cu spektrofotometrik olarak, hematokrit ise mikro hematokrit yöntemle yapıldı. Glutatyon düzeyleri 25 mg/dl'den fazla olanlar yüksek glutatyon tipi (GSHH) olarak tanımlandı. Koyunların, GSHH, GSHh, seruloplazmin, Cu, Ca, P ve hematokrit değerleri sırasıyla 30,8 t 1.7 mg/dl. 11.88 ± 2.2 mg/dl, 12.68 ± 0.87 mg/dl, 75 ±23 (g/dl, 6.71 ± 0.4 mg/dl, 14.74 ± 0.63 mg/dl, % 33 ±0.37, koçlarda ise bu değerler 32.8 mg/dl, 22 ± 0.25 mg/dl, 12 ± 2,9 mg/dl, 91 ± 40 (g/dl, 9.45 ± 2.1 mg/dl, 5.69 ± 1.7 mg/dl ve 36.7 ± 1.3 olarak bulundu. Plazma Cu ile seruloplazmin konsantrasyonları arasında p<0.05 düzeyinde pozitif korelasyon saptandı.