pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-068
YEME TEK BAŞINA VE BAZI ADSORB ANLARLA {POLİVİNİLPOLİPİROLİDON, BENTONİT) BİRLİKTE KATILAN AFLATOKSİNİN BROYLER CİVCİVLERDE BAZI VERİM DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Halis Oğuz, Ömer Demet
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji veToksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, Adsorban (Polivinilpolipirolidon ve Benlonit). Bazı Verim Değerleri
Görüntülenme Sayısı:1667 - İndirilme Sayısı: 1112

Bu çalışma ile, tavukçuluk sektörünün onemiı bir sorunu olan atlattık sikozis, et-tipi civcivlerde deneysel olatak oluşturularak verim kayıplarının belirlenmesi ve adsorb anlatın (polivinilpolipirolidon: PVPP ve benlonıt BNT) al-latoksikozise karşı koruyucu etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı, Hayvan materyali olarak toplam 147 adet aşı sız günlük et-tıpi civciv (Avian) kullanıldı. Herbirisinde 21 adet civciv olmak üzere 7 grup (Kontrol, AF, PVPP. AF+PVPP, PVPP+BNT. AF+PVPP+BNT ve AF+BNT) oluşturuldu. Gruplarda 1 kg yeme 2.5 mg AF (karışık aflatoksm. %83 1 B1, %13 0 B,. %2.8 G1, ve %1 1 G2). 3 g PVPP ve 5 g BNT katıldı. Civcivlere 21 gün süreyle ad libitum yem ve temiz su verildi. Gruplarda, yem tüketimleri ve canlı ağırlıklar haftalık (artımlarla belirlendi ölen hayvanlar günlük olarak kaydedildi. Uç haftalık besleme süresi biliminde grupların yem tüketimleri (g/gün) sırasıyla 23.1, 17.2. 32.0, 1B.6 23.4. 24.7 ve 23.4; ortalama canlı ağırlıklar (g) tse aynı sırayla, 234.0, 183.1, 251.6, 162.3, 203.5, 169.7 ve 177,0 olarak belirlendi Bu verilere göre; AF grubunda kontrole göre yem tüketimi ve canlı ağırlık kazancında önemli oranda azalma (p<0.05) kaydedildi. Yeme katıları PVPP ve BNT'in atlatoksinin verim değerlen üzerindeki olumsuz etkisini önleyemediği (p>0,05) tesbit edildi.