2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-071
Koyun pnömonilerinde sitopatolojik çalışmalar
Ertan Oruç
Department of Pathology, Veterinary Faculty, Ataturk University, Erzurum, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koyun, pnömoni, sitoloji, histopatoloji
Görüntülenme Sayısı:2419 - İndirilme Sayısı: 11717

Amaç: Pnömonili koyun akciğerlerinden hazırlanmış sitolojik preparatlarla, aynı akciğerlerin histopatolojik kesitleri karşılaştırılarak, farklı lezyonlara sahip akciğerlerin eksfolyasyon özelliklerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kataral, irinli, fibrinli, intersitisyel ve verminöz lezyonlara sahip 65 hasta ve 5 sağlıklı akciğerden, ince iğne aspirasyonu ile alınarak hazırlanmış, Papanicolau EA 65 ve May-Grunwald Giemsa ile boyanmış sitoloijk preparatlar histopatolojik kesitlerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Sitolojik ve histopatolojik bulgular karşılaştırıldığında, makrofaj ve nötrofil lökositlrin kataral, irinli fibrinli ve verminöz pnömonilerde; eozinofil lökositlrin, nötrofillerle birlikte verminöz pnömonilerde ve lenfositlerin de intersitisyel pnömonilerde, kontrol grubuna göre önemli oranda artış gösterdiği tespit edildi.

Öneri: Lezyonlu koyun akciğerlerinden hazırlanan sitolojik preparatların, özellikle verminöz ve intersitisyel pnömonilerde histopatolojik kesitlere uyumlu bir eksfolyasyon gösterdiği, nötrofil lökosit ve makrofajların artışı ise pnömoninin karakteri hakkında kesin bir belirleyici olmamakla birlikte, kataral, irinli, fibrinli ve verminöz pnömonilerde değişken bir artış gösterdiği kanısına varıldı.