pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-055
Farklı sulandırıcılarla sulandırılmış İsviçre-Esmeri ve Holştayn boğa spermasının çözdürme sonrası kalitesinin değerlendirilmesi
Serpil Sariozkan1, Purhan Barbaros Tuncer2, Mustafa Numan Bucak2, Serhat Buyukleblebici2, Huseyin Kinet2, Ali Bilgen2
1Erciyes University, Safiye Cikrikcioglu Vocational College, Kayseri, Turkey
2Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Lalahan Livestock Central Research Institute, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Boğa sperması, kryopreservasyon, membran bütünlüğü, seminal parametreler, sulandırıcı
Görüntülenme Sayısı:2057 - İndirilme Sayısı: 1979

Amaç: Tris + yumurta sarısı, Bioxcell® ve Optidyl® sulandırıcıları ile sulandırılan İsviçre-Esmeri ve Holştayn boğa spermasının çözdürme sonrası kalitesini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Holştayn (n=36) ve Esmer (n=36) boğalardan alınan ejakulatlar üç kısma ayrıldı ve sırasıyla Tris, Optidyl® ve Bioxcell® sulandırıcılarıyla sulandırıldı. Standart protokollere göre donduruldu ve çözdürüldü. Sulandırıcıların etkinliği, çözüm sonu sperm motilitesi, akrozomal ve toplam anormallikler ve plazma membran bütünlüğü değerlendirilerek belirlendi.

Bulgular: Holştayn ırkı boğa spermasında, dondurmaçözdürme sonrası en yüksek subjektif (p<0.01), ilerleyen (p<0.001) ve CASA motilite (p<0.001) oranları Optidyl® ile sulandırılan grupta saptanmıştır. Optidyl® sulandırıcısının spermatozoa akrozom ve membran bütünlüğünü diğer sulandırıcılara kıyasla en iyi şekilde koruduğu saptanmıştır (p<0.001). Motilite karakterlerinden VAP, VSL ve LIN yönünden en yüksek değerler Optidyl ve Tris sulandırıcılarından elde edilmiştir (p<0.05). Esmer ırk boğa spermasında ise, sulandırıcılar arasında en düşük çözüm sonu subjektif (p<0.01), CASA (p<0.001) motiliteleri ve membran bütünlüğü (p<0.001) oranı Bioxcell® ile sulandırılmış grupta elde edilmiştir. Optidyl® sulandırıcısı kullanılan grupta, Bioxcell® sulandırıcısına kıyasla daha yüksek ilerleyen motilite oranı elde edilmiştir (p<0.01). Bioxcell® ve Tris sulandırıcısı kullanıldığında daha yüksek oranda akrozomal ve toplam anormallikler saptanmıştır. ALH yönünden, en yüksek değer diğer gruplarla karşılaştırıldığında Optidyl sulandırıcısından elde edilmiştir (p<0.05).

Öneri: Holştayn ve İsviçre-Esmeri boğa spermasının dondurulması amacıyla Optidyl® sulandırıcısı Tris + yumurta sarısı ile Bioxcell® sulandırıcılarına tercih edilebilir.