pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-098
Buzağılarda Salmonella Dublin enfeksiyonu ve otojen aşı uygulaması ile kontrolü
Hasan Hüseyin Hadimli, Zafer Sayın, Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Turkiye
Anahtar Sözcükler: Salmonella Dublin, buzağı, enfeksiyon, aşı
Görüntülenme Sayısı:2449 - İndirilme Sayısı: 1249

Amaç: Bu çalışmada, bir süt ineği işletmesinde buzağılarda Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin (S. Dublin) enfeksiyonunun mikrobiyolojik ve serolojik teşhisi ve izole edilen suştan hazırlanan otojen S. Dublin aşısı ile enfeksiyonun kontrolünün araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ölen ve ishalli buzağıların iç organ ve dışkı örneklerinden salmonella izolasyonu için mikrobiyolojik yoklamalar yapıldı. Farklı yaş gruplarındaki hayvanlardan 447 serum örneği serolojik olarak test edildi. Saha suşundan otojen S. Dublin bakterin aşısı hazırlandı. İşletmedeki buzağılara ve süt ineklerine 6 ay aralıkla 2 yıl süreyle aşı uygulandı. Aşı uygulamalarından 1.5-2 ay sonra 4 kez 20'şer hayvandan kan ve dışkı örnekleri alındı. Serolojik yoklamalar Lam (LAT) ve Serum Aglütinasyon (SAT) testleri ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Buzağılardan izole edilen suşlar S. Dublin (1, 9, 12: g, p: -) olarak identifiye edildi. S. Dublin Lam Aglütinasyon antijeni ile 447 kan örneğinden 92'si serolojik olarak pozitif bulundu. Aşı uygulamasından sonra alınan kan örneklerinde LAT ve SAT testleri ile karşı yüksek titrede antikorlar belirlendi. İşletmede, ilk aşı uygulamasından sonra Salmonella enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir problem ve ölüm bildirilmedi.

Öneri: Buzağılarda salmonella enfeksiyonunun kontrol altına alınmasında otojen S. Dublin aşısının yardımcı olabildiği gösterildi.