2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 071-077
AKKARAMAN IRKI KOYUN VE KOÇLARDA PALPEBRA TERSİYA ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
Murat Boydak
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Palpebra tersiya, koyun, Harder bezi, histolojik, histokimyasal
Görüntülenme Sayısı:2463 - İndirilme Sayısı:

Bu çalışmada palpebra tersiya (PT)'nin ve sahip olduğu bezlerin histolojik yapılarının aydınlatılması, gözün lokal bağışıklığına muhtemel katkılarının değerlendirilmesi ve bu bölgede gerçekleştirilecek olan lokal müdahalelere yardımcı olabilecek histolojik bilgi birikimine katkıda bulunması amaçlanmıştır. PT'deki bezlerin histokimyasal özelliklerinin belirlenmesinde; PAS, AB pH=2.5 ve PAS/AB pH=2,5 kombine boyama metotları uygulanmıştır. PT'nin Akkaraman ırkı koyun ve koçlarda, medial göz açısında yerleşmiş olduğu ve hîyalin kıkırdak türünde "T" harfi şeklindeki, KPT ile desteklenmiş olan konjunktiva dürümünden oluştuğu tespit edildi. PT'nin serbest uç, palpebral ve bulbar yüzlerinin, konjunktivada olduğu gibi çok katlı yassı epitelle örtüldüğü ve kıkırdak çevresinde GPTS'nin lopçuklarının yerleşmiş oldukları tespit edildi. GPTS'in Akkaraman ırkı koyun ve koçlarda, bileşik tubuloalveolar yapıda ve mikst karakterde salgı yapan bezlerin histolojik Özelliklerini gösterdiği tespit edildi. Akkaraman ırkı koyun ve koçlarda PT'nin serbest uç, palpebral ve bulbar yüz epitellerinde, özellikle epitelin bazal katmanlarında değişen derecelerde pigmentasyon gözlenmiştir.