pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
AFYONKARAHİSAR İLİNDE KOYUNLARDA MAVİ DİL VİRÜS ENFEKSİYONUNUN KOMPETATİF ELISA İLE ARAŞTIRILMASI
Sibel Gür
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji A.D., AFYONKARAHİSAR
Anahtar Sözcükler: Afyonkarahisar, Antikor, Mavi Dil, seroloji
Görüntülenme Sayısı:1888 - İndirilme Sayısı: 1232

Mavi Dil Virus (Blue Tongue Virus-BTV) enfeksiyonları koyunların önemli abort etkenleri arasındadırlar. Bu çalışmada, BTV enfeksiyonunun varlığını serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Afyonkarahisar ilindeki 4 ilçedeki 7 köyden toplam 568 koyun örneklendi. Serolojik muayenede ruminant türlerinde tüm BTV serotiplerini belirlemek için geliştirilmiş kompetatif ELISA kullanıldı. Test sonuçlarına göre, 568 örnekten 141'inin (%24.8) BTV antikor pozitif olduğu belirlendi. Köy bazında ise %11.1 ile %42 arasında değişen oranlarda seropozitiflik tespit edildi.