1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-080
YUMURTACI TAVUKLARDA YEME VİTAMİN A,E VE C İLAVELERİNİN BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Firuze Kurtoğlu1, Vahdettin Altınok1, Seyfullah Haliloğlu1, A. Muhtar Tiftik1, Behiç Coşkun2
1S.Ü. Vet. Fak. Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Vet. Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Yumurta tavuğu, vitamin A, vitamin E. vitamin C, total protein, glikoz, Ca, P.
Görüntülenme Sayısı:2414 - İndirilme Sayısı: 2734

Çalışmada, rasyonlarına farklı oranlarda A,E ve C vitaminleri ilave edilen yumurtacı tavuklarda serum total protein, albumin, glikoz. Ca ve P düzeylerindeki değişimler incelendi. Materyal olarak 1728 adet Hisex Brown, 216 adet Hyline-W 77 ve 216 adet Babcock-B 300 olmak üzere toplam 2160 adet yumurtacı tavuk kullanıldı. Bu hayvanlar her birinde 216 adet olacak şekilde 10 gruba ayrıldı. Denemenin 1. 2. 4. ve 7. aylarında birer kez kan örneği alınarak serumlar çıkartıldı ve serum total protein, albumin, glikoz, Ca ve P düzeyleri test kitleri kullanılarak spektrofotometrik olarak belirlendi. Sonuç olarak, rasyon bileşimindeki yem maddelerinin ihtiva etttiği vitaminlerin haricinde, vitamin ilavesi yapılmamış negatif gruplar ile fazladan vitamin ilavesi yapılmamış negatif gruplar ve fazladan vitamin ilavesi yapılmış pozitif grupların ölçülen plazma parametreleri arasında şekillenen istatistiksel farklılıkların spesifik olmaması nedeniyle, araştırmada kullanılan rasyon bileşimine giren yem maddelerinin ihtiva ettiği vitamin oranlarının analiz edilen parametrelere göre hayvanlarda ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olduğu düşünüldü. Bu açıdan bakıldığında, hastalık, yüksek ısı stresi gibi vitamin ihtiyacında artışa neden olan herhangi bir durum şekillenmediği sürece rasyonlara yüksek oranda vitamin ilavelerine gerek olmadığı söylenebilir.