1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 103-108
BESİ RASYONLARINA KATILAN ANTEPFISTIĞI ARTIKLARININ RUMİNAL FERMENTASYON VE HAM BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİNE ETKİSİ
Kazım Şahin, İ. Halil Çerçi, Talat Güler
Anahtar Sözcükler: Kaba yem, antepfıstığı artığı, ruminal fermentasyon,sindirilebilirlik
Görüntülenme Sayısı:2514 - İndirilme Sayısı: 1252

Bu çalışmada, antepfıstığı artığının hayvan beslemede kuru ot yerine kullanılma olanaklarını ortaya koyabilmek için %80'ni konsantre ve %20'si kaba yemden oluşan, koyun besi rasyonlarında kullanılan kaba yemin ise %100'ü kuru ot (Kontrol), %70'i kuru ot + %30 antepfıstığı artığı (Deneme 1)ve %50 kuru ot + %50 antepfıstığı artığından (Deneme 2) oluşturulmuştur. Hazırlanan bu rasyonların da ruminal fermentasyon ürünleri ile ham besin maddelerinin sindirilme derecesi üzerine etkileri, 6 ivesi toklu üzerinde araştırılmıştır. Araştırma sonunda, gerek yemlemeden bir saat sonra, gerekse yemlemeden dört saat sonra yapılan analizlerde rumen sıvısının pH'sı ve uçucu yağ asitleri ile amonyak konsantrasyonu bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri de gruplar arasında istatistiksel düzeyde farklı çıkmamıştır (p>0.05).