1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
CİVİL PEYNİRİN MİKROBİYOLOJİK KALİTE NİTELİKLERİ
O. Cenap Tekinşen, Mustafa Atasever, Abdullah Keleş
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Civil peyniri, mikrobiyolojik kalite
Görüntülenme Sayısı:2365 - İndirilme Sayısı: 2302

Bu çalışmada Erzurum ve çevresinden temin edilen 26 adet civil peyniri numunesi incelendi. Araştırma sonuçlarına göre civil peyniri numunelerinde belirlenen mikroorganizma kolonilerinin ortalama sayılarının; genel canlı 8.93x107/g, proteolitik 9.61x105/g, koliform grubu 4.64x104/g, fekal streptokok grubu 1.11x106/g, laktik streptokok grubu 2.18x106/g, Lactobacillus 1.33x107/g, Staphylococcus 6.48x105/g, maya ve küf ise 9.04x105/g olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, civil peynirinin oldukça fazla sayıda mikroorganizma içerdiği ve halk sağlığı açısından potansiyel tehlike arz edebileceği kanaatine varıldı.