pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-081
ELAZIĞDA TÜKETİME SUNULAN KAHVALTILIK TEREYAĞLARININ KALİTESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Bahri Patır1, Abamüslüm Güven2, Sürewa Saltan3
1F.Ü. Besim Hijyeni ve teknolojisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2K.Ü. Veterinerlik Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KARS
3U.Ü., Bursa Meslek Yüksekokulu, BURSA
Anahtar Sözcükler: tereyağı, mikrobiyoiojik, kimyasal, kalite
Görüntülenme Sayısı:1853 - İndirilme Sayısı: 1055

Bu araştırma Elazığ'da tüketime sunulan kahvaltılık terayağlarının kalitesinin saptamak amacıyla yapıldı. Araştırmada 35 adet terayağı örneği incelendi. Örneklerde aerob genel kolon i sayısı ortalaması 9.1 x105/g koliform 4 10104/g, enterekok 9.1 x104/g., protaolitik 4.1 x105/g, lipolıtik 7 .4x105/g, psikrofillk 3.9x105/g. maya ve küf sayısı ise 9.0x105/g düzeyinde bulundu. incelenen örneklerin% 100'ünün mıkrobiyolojik,% 85,7'sinin de kimyasal yönden Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Standardiara uygun olmadığı belirlendi.