1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 071-074
AKKARAMAN KOYUNUNDA V. PORTAE'NIN OLUŞUMUNA KATILAN DAMARLAR ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Nejdet Dursun1, Sadettin Tıpırdamaz2, Zafer Daşçı3
1Prof. Dr.. S,U. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
2Doç, Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
3Dr , S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Akkaraman koyunu vena portae, Vena lienalis
Görüntülenme Sayısı:2425 - İndirilme Sayısı: 1492

Bu çalışmada v. portae'nın, oluşumu ve bu oluşuma katılan damarlar incelendi. Bu amaçla, materyal olarak 13 Akkaraman koyunu kullanıldı.

V. portae'nın, v.mesenterica cranialis ve v.linealis'in birleşmesi ile oluştuğu, bu oluşuma üçüncü dal olarak, v,gastroduodenalis'in katıldığı belirlendi. V. portae'nın oluşumuna katılan damarlardan v.linealis, v.mesenterica cranialis'e nazaran daha kalın olduğu gözlendi. V. li~ enalis'in vv. pancreaticae, r. epiploicus, v. rumınalis dext-ra. v. reticularis, v. ruminalis sinistra ve v. gastrica si-nistra'nın birleşmesiyle oluştuğu saptandı.

V. mesenterica cranialis'in, v. pancreaticoduodenal!^ Cauda lis, vv. jejunales. vv, ilei ve v. ileocolica'nın birleşmesiyle oluştuğu tespit edildi.