pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-125
DNA teknolojisi ile rendering ürünlerinde tür tespiti: Bir vaka raporu
Ercan Kurar1,3, Yusuf Özşensoy1, Müge Doğan Bülbül2, Mehmet Nizamlıoğlu2
1Selçuk Üniversitesi, Genetik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Konya, Türkiye
3İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK)
Anahtar Sözcükler: DNA teknolojisi, rendering, tür tayini
Görüntülenme Sayısı:1804 - İndirilme Sayısı: 1370

Deli Dana Hastalığı (BSE) sonrası özellikle ruminant kökenli rendering ürünlerinin hayvan rasyonlarında kullanılması kontrol altına alınmıştır. Gümrük Beyan Belgesinde “hidrolize tüy unu” olarak bildirilen yem materyalinden alınan örnek, T.C. Gümrük Müsteşarlığı Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından gönderilerek hayvansal kökeninin belirlenmesi istenmiştir. İlgili örneğin mikroskobik incelenmesinde kanat ve tüy parçalarının varlığı saptanmıştır. Alternatif olarak, örneklerden standart fenol/kloroform ve dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) yöntemleri ile DNA izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen DNA örnekleri kanatlı, ruminant, domuz, at ve karnivor spesifik primerler kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile yükseltgenmiştir. PZR reaksiyonlarında tavuk, keçi, at, kedi DNA'ları pozitif kontrol, her bir lokus sisteminde DNA negatif PZR reaksiyonları negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Tüm PZR ürünleri %2 agaroz jel elektroforezinde ayrıştırılmış ve görüntülenmiştir. İki farklı kanatlı spesifik markör sistemi kullanılarak yapılan PZR analizleri sonucunda, yem örneğinde kanatlı DNA'sının varlığı tespit edilmiştir. Ancak, ruminant, domuz, at ve karnivor DNA varlığı tespit edilememiştir. Bu çalışma, moleküler biyoloji yöntemlerinin yüksek ısılarda muamele edilerek hazırlanan rendering ürünlerinin kökeninin saptanmasında başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir.