2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 031-034
KONYA İLİNDE PERAKENDE SATIŞA SUNULAN TAVUK ETLERİNDE SALMONELLA SPP. VE CAMPYLOBACTER SPP. VARLIĞI'NIN ARAŞTIRILMASI
H. Hüseyin Hadimli1, Osman Erganiş1, Ahmet Güneri2, Dilek Öztürk3, Kürşat Kav1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fkültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURDUR
Anahtar Kelimeler: Salmonella spp., Campylobacter spp., Tavuk eti
Özet
Bu çatışmada, çiğ tavuk karkaslarından Salmonella spp. ve Campylobacter spp türlerinin varlığı araştırıldı. Toplam, Türkiye'de 9 farklı broyler enlegrasyonu taralından üretilen ve Konya'da 16 farklı satış noktasında tüketime sunulan 168 tavuk karkas sıvap örnekleri toplandı. Tavuk karkaslarından alınan 168 sıvap örneğinin 7Vinde (%42.26) Campylobacter spp. ve 55'ınde (%32.73) Salmonella spp. izole edildi. Ayrıca, 71 Campylobacter spp.'nin 33'ü (% 46.47) C. jejuni ve 17'si (% 23,94} C. coli olarak idenlitiye edildi.
  • Başa Dön
  • Özet