2022, Cilt 38, Sayı 4
2 makale bulundu.
  • Piridin ve ellagik asit uygulanan farelerde oksidatif stres indeksinin araştırılması
         İnan Kaya1, Haci Ahmet Deveci2, Mahmut Karapehlivan3, Abdulsamed Kükürt3
  • Plasental retansiyonlu süt ineklerinde hepatokinlerin, proinflamatorik sitokinlerin, oksidatif stres ve enerji ile ilgili metabolizma analitlerinin ve hematolojik parametrelerin değerlendirilmesi
         Efe Kurtdede1, Erdal Kara2, Taha Burak Elifoğlu3, Ufuk Kaya4
  •