2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 126-129
Asemptomatik dejeneratif mitral kapak hastalığı olan bir Kangal köpeğinde üç farklı metotla mitral regurgitasyonun belirlenmesi
Amir Naseri, Kürşad Turgut
Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Dejeneratif mitral kapak hastalığı, ekokardiyografi, mitral regurgitasyon, Kangal köpeği
Görüntülenme Sayısı:2098 - İndirilme Sayısı: 1386

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastahanesine kardiyak üfürüm şikayetiyle getirilen 8 yaşlı bir Kangal köpeğinde dejeneratif mitral kapak hastalığı teşhis edildi. Regürgitasyon şiddeti renkli akım Dopler muayeneyle sol atriyumdaki maksimum regürgitant jet alan oranı (ARJ/ LAA), Doppler muayenelerle proksimal isovelosite yüzey alanı (PISA) ve çıkarma metodlarıyla kantite edildi. Her üç kantitatif metod da mitral yetmezlik olan Kangal köpeğinde hastalığın değerlendirilmesinde önemli bulundu.