2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 069-074
NİĞDE VE YÖRESİNDE TÜKETİME SUNULAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDEN LİSTERİA MONOCYTOGENES İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU
Cemalettin Bağcı, Mahmut Çınar
Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu, NİĞDE
Anahtar Sözcükler: Listeria, Lmonocytogenes, izolasyon, Peynir
Görüntülenme Sayısı:2443 - İndirilme Sayısı: 1310

Bu araştırma. Niğde ve yöresinde tüketime sunulan salamura beyaz peynirlerden Listeria monocytogenes' in izolasyonu ve tanımlanması amacıyla yapıldı. Araştırmada Niğde ve yöresinde Haziran-Temmuz-2005 tarihleri arasmda toplanan 50 ade! salamura beyaz peynir numunesi incelendi. İzolasyon çalışmalarında zenginleştirme besi yeri olarak Listeria Enrichment Broth Base (Oxoid, CM862). selektif besi yeri olarak Listeria Selective Agar Base (Oxoid, CM856) kullanıldı. Yapılan incelemeler sonucunda. 50 adet salamura beyaz peynir örneğinden, 3 tanesinde (%6) L monocytogenes, 8 tanesinde (%16) L.innocua ve 2 tanesinde (%4) L.welshimeri izole ve identilıye edildi. Sonuçta; salamura beyaz peynirlerde L. monocytogene'in tesbit edilmesi ve minimum enfekte edici dozun bilinememesi nedeniyle, halk sağlığı açısından, potansiyel bir tehlike oluşturabileceği kanaatine varıldı.