pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 075-078
FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ ANADOLU MANDALARINDA BAZI SERUM BİYOKİMYASAL PARAMETRELERDEKİ DEĞİŞİMLER
Turan Civelek1, Fatih Mehmet Birdane1, Mustafa Küçükkebabçı2
1Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
2Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, BALIKESİR
Anahtar Sözcükler: Manda, kolesterol, trigliserit, total protein
Görüntülenme Sayısı:1585 - İndirilme Sayısı: 1202

Çalışmada farklı yaş gruplarındaki Anadolu mandalarının serumlarında bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişimler araştırılmıştır. Klinik olarak sağlıklı, heriki cinsiyetten toplam 93 Anadolu mandası üzerinde yürütülen çalışma sonuçlan; BUN. TG, VLDL ve GLU konsantrasyonlarının yenidoğanlarda ve 6-24 ay yaş grubunda; CHOL, HDL ve CREA serum konsantrasyonlarının ise 6-24 ay ve ≥36 ay yaş gruplarında benzer seviyelerde olduğunu ortaya koymuştur. LDH ve TP serum konsantrasyonlarının ise her üç grup için farklılık arz ettiği belirlenmiştir.