pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-096
Kedilerde kuduz diagnozunda farklı tekniklerin karşılaştırılması
Mugale Madhav Nilakanth1, Bhupinder Singh Sandhu2, Beigh Akeel2, Gupta Kuldeep3, Sood Naresh Kumar2, Charan Kamal Singh2
1Department of Veterinary Pathology, Madras Veterinary College, Vepary, Chennai, Tamilnadu
2Department of Veterinary Pathology, GADVASU, (PAU campus) Ludhiana, Punjab, India
Anahtar Sözcükler: Beyin, direct fluorescent antibody test, histopatoloji, immunohistochemistry, kuduz
Görüntülenme Sayısı:1880 - İndirilme Sayısı: 1649

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı kedilerde kuduz teşhisinde en iyi diagnostik metottu belirlemek ve değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Kuduz süşhesi ile ölmüş 5 kedi değerlendirildi. Şüpheli kedilerin beyinleri toplandı. Direct Fluorescent Antibody Test (dFAT), Hematoxylin & Eosin (H&E) ve Immunohistochemistry (IHC) histopatolojik diagnostik testler uygulandı.

Bulgular: Kedilerin salya ve beyinlerine dFAT testi uygulandı ve 4 kedide kuduz virüsü açısından pozitif bulundu. Ölümden sonra Hematoxylin & Eosin (H&E) ve Immunohistochemistry (IHC) teknikleri uygulandı. Vakanın birinde meningitis ve Negri cisimciği gözlendi. Hipokampüs ve serebellumun her bölgesinde sayılan 100 hücrede H&E ve IHC açısından viral antijen varlığı gözlendi. Serebellumun Purkinje hücrelerinin %69'unda ve hipokampüs pramidial hücrelerinin %87'sinde kuduz viral antijeni belirlendi.

Öneri: IHC testi dFAT testinin yerine kullanılabilen değerli bir diagnostik testtir. IHC orta dereceli enfeksiyonlar pozitiftir ve retrospektif çalışmalar için oldukça değerlidir. Ayrıca kuduz pozitif beyin örneklerinin taşınmasında halk sağlığı açısından minimum risk taşımaktadır.