pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 2
9 makale bulundu.
 • KÖPEKLERDE KUDUZUN TANISINDA HİSTOPATOLOJİK, İMMUNOPEROKSİDAZ VE İMMUNOFLORESAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Sevil (Atalay) Vural
 • KÖPEKTE BEYİN ARTERLERİ
       Hasan Erden1, Nejdet Dursun2, İsmail Türkmenoğlu3
 • Koyun pnömonilerinde sitopatolojik çalışmalar
       Ertan Oruç
 • Hindistan'ın Kashmir vadisi koyun pasteurellozisi üzerine prevalans ve patolojik araştırmalar
       Latief Mohammad Dar1, Mohammad Maqbool Darzi1, Masood Saleem Mir1, Adil Rashid1, Swaid Abdullah2, Syed Ashiq Hussain3
 • Sığır masseter kaslarında kuduz virüsünün anatomik lokalizasyonun Real-Time PCR ile belirlenmesi
       Atilla Yoldaş1, Ramazan İlgün2, Nevin Tuzcu3, Akın Yığın4, Erdal Özmen5
 • Mısır'da bir koyun çiftliğinde ovine pulmoner adenokarsinoma
       Khaled Radad, Sary Khalil
 • Atlarda beyin hemisferlerine ait substantia grisea, alba ve ventriculus lateralis hacimlerinin Cavalieri prensibi kullanılarak hesaplanması
       Sadullah Bahar, M. Orhun Dayan
 • Kesime sevk edilen repeat breeder ineklerde uterusların histopatolojik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi
       Yunus Çakıcı1, Mehmet Aköz2
 • Koyunlarda 3 tesla MRG kullanılarak corpus callosum?un cinsiyet açısından incelenmesi
       Sedat Aydoğdu1, Emrullah Eken1, Mustafa Koplay2
 •