pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 083-092
HOLSTEİN IRKI SIĞIRLARDA BAŞIN YÜZLEK VE DERİN VENALARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Hakan Yalçın, Kamil Beşoluk, Sadettin Tıpırdamaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Holstein ırkı sığır, baş venaları, anatomi
Özet
Bu çalışma, Holstein ırKı sığırlarda baş bölgesinin yüzlek ve derin venaları ile bu damarların drenaj sahalarını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla Konya mezbahasından her iki cinsiyetten toplam 8 adet sığır başı temin edildi. Klasik anatomi tekniklerinin uygulanmasının ardından, v. jugularis externa'dan renklendirilmiş latex enjekte edikti. Daha sonra tüm materyaller diseke edildi. V. jugularis externa'nin; angulus mandibulae'nırt caudal i düzeyinde v. maxillaris ve v. lin-guofacialis'in birleşmesiyle; v. linguofacial!s'in ise: w. glandulares. v. lingualis ve v. facialis'in birleşmesiyle oluştuğu belirlendi V inlraorbitalis ve v. palatina descendens'in de direkt olarak v. profunda faciei'ye açıldığı gözlendi. V maxillaris'in, gl. parotts'in mediali düzeyinde v. auricularis caudalis v. massetertea ventralis, v. temporalis superficialis ve plexus pter-yoideus'un birleşmesiyle oluştuğu tespit edildi. Plexus pterygoideus'un ise; w. pharyngeae, w. palatinae, v. alveolaris Inferior. v temporalis profunda, v. masseterica. w. articulares temporomandibulares. v. buccalis. ve w. pterygoideae'nin birleşmesiyle oluştuğu gözlendi.
  • Başa Dön
  • Özet