pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 1-2
3 makale bulundu.
  • SÜTÇÜ SIĞIRLARDA DOĞUM ÖNCESİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI LİPİD VE LiPOPROTEiN KONSANTRASYONLARI
         Mutlu Sevinç1, Abdullah Başoğlu1, Fatih Birdane1, İsmail Öztok2, Mustafa Yenice3
  • SÜT İNEKLERİNDE ABOMASUM DEPLASMANLARININ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU İLE İLGİSİ
         Veysi Aslan1, Mahmut Ok1, Murat Boydak2, İsmail Şen1, Fatih M Birdane1, Fahrettin Alkan3
  • Sütçü sığırlarda sola abomasum deplasmanı için risk faktörleri ve metabolik indikatörler
         Ismail Sen1, Thomas Wittek2, Hasan Guzelbektes1
  •