Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1992, Cilt 8, Sayı 2
Araştırma
Ali Muhtar Tiftik. KAROTİNLERİN VİTAMİN A'YA DÖNÜŞÜMLERİ VE VİTAMİN A METABOLİZMASI I. β-KAROTİNİN VİTAMİN A' YA DÖNÜŞÜM MEKANİZMASI (Derleme) Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 003-005
İndirilme: 1952 - Görüntülenme: 2075

İlhami Çelik, Reşat N. Aştı. NORMAL VE SUBKIİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN MEME DOKUSUNUN HUMORAL YE HÜCRESEL SAVUNMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 006-011
İndirilme: 2476 - Görüntülenme: 2072

Necdet Dursun, Reşat N. Aştı, Sadettin Tıpırdamaz, Hasan Erden, İlhami Çelik. EVCİL MEMELİ HAYVANLARDA KALP KAS KÖPRÜLERİ ÜZERİNDE MAKROSKOPİK VE MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 012-017
İndirilme: 2044 - Görüntülenme: 2228

Ali Muhtar Tiftik, Kürşat Turgut, Mehmet Gürbilek, Mutlu Sevinç. KÖPEKLERDE ALLOKSAN İLE OLUŞTURULAN EKSPERİMENTAL DIABETES ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 018-021
İndirilme: 1318 - Görüntülenme: 2104

Ali Muhtar Tiftik, Kürşat Turgut, Firuze Özeren. KÖPEKLERDE AIXOKSANIN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 022-024
İndirilme: 1166 - Görüntülenme: 2252

Nuri Yavru, Hüdaverdi Erer, Ertuğrul Elma, Mustafa Arıcan. KÖPEKLERİN İNCE BAĞIRSAKLARINDA ENTEROTOMİ OPERASYONLARINDA TEK VE ÇİFT KAT DİKİŞ UYGULAMA SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 025-031
İndirilme: 2364 - Görüntülenme: 2252

Sadettin Tıpırdamaz, Necdet Dursun, Hasan Erden, Memduh Gezici, İ. Hakkı Nur. AKKARAMAN KOYUNUNDA LYMPHONODİ CERVİCALES SUPERFİCİALES VE LYMPHONODİ POPLİTEİNİN AFFERENT VE EFFERENT DAMARLARI ÜZERİNE MAKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 032-036
İndirilme: 1362 - Görüntülenme: 2218

Mursayettin Eksen, Z. Tevfik Ağaoğlu, Ercan Keskin. SAĞLIKLI HAMDANİ (HAREKİ-HARKİ) KOYUNLARINDA BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLER Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 037-040
İndirilme: 1196 - Görüntülenme: 2200

İlhami Çelik, Reşat N. Aştı, Mustafa Ü. Boyraz. SIĞIR FÖTAL PERİFER KAN LENFOSİTLERİNİN ALFA-NAFTİL ASETAT ESTERAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 041-044
İndirilme: 1448 - Görüntülenme: 2262

Mursayettin Eksen, Z. Tevfik Ağaoğlu, Ercan Keskin. SAĞLIKLI VAN KEDİLERİNDE BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLER Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 045-047
İndirilme: 1600 - Görüntülenme: 2279

Bilal Dik, Abdullah Başoğlu, Muttalip Kaya. KÖPEKLERDE DİROFİLARİA İMMİTİSİN SAĞITIMINDA LEVAMİZOL VE İVERMECTİN'İN ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 048-050
İndirilme: 2815 - Görüntülenme: 3090

Mursayettin Eksen, Zafer Durgun, Bilal Dik, Ercan Keskin. DİROFİLARİA İMMİTİS ÎLE ENFEKTE KÖPEKLERDE TEDAVİNİN HEMATOLOJİK DEĞERLER ÜZERİNE ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 051-054
İndirilme: 1333 - Görüntülenme: 2139

Hasan Erden. BRONZ HİNDİNİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) KEMİKLEŞMİŞ BALDIR KAS TEND OLARI ÜZERİNDE ANATOMİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 055-059
İndirilme: 1822 - Görüntülenme: 2108

Mehmet Nizamlıoğlu, Leyla Kalaycıoğlu, Dursun Ali Dinç, Osman Erganiş, Firuze Özeren. İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSİN ERKEN TEŞHİSİ AMACIYLA SÜTTE N-ASETİL β -D GLUKOZAMİNİDAZ (NAG ase) ENZİM AKTİVİTESİNİN TAYİNİ Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 060-063
İndirilme: 3601 - Görüntülenme: 2098

Metin Münir Kıran, Şenay Berkin, İbrahim Çetin. CİVCİVLERDE KASSEL MİDE EROZYONU Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 064-066
İndirilme: 2339 - Görüntülenme: 2232

KANGAL IRKI BİR KÖPEKTE AORTIC BODY TÜMÖRÜ. KANGAL IRKI BİR KÖPEKTE AORTIC BODY TÜMÖRÜ Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 067-069
İndirilme: 1117 - Görüntülenme: 2114

Feridun Öztürk, Sibel Yavru, Rüstem Duman, Atilla Şimşek. KONYA BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SIĞIR ADENOVIRUS TİP 2 ENFEKSİYONLARININ SERUM NÖTRALİZASYON TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 070-073
İndirilme: 1722 - Görüntülenme: 2121

Sibel Yavru, Nuri Yavru. İYONİK YE NON-İYONİK KONTRAST MADDELERİN AKUT RENAL TOKSİTELERİNİN HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMASI Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 074-076
İndirilme: 3058 - Görüntülenme: 2158

Hüseyin Karadağ, Yusuf Gül, H. Hüseyin Dönmez. İLGİNÇ BİR POLYMELIA (THORACOMELİA YE PELVOMELİA) OLGUSU Eurasian J Vet Sci, 1992, 8, 2, 077-079
İndirilme: 1449 - Görüntülenme: 2387