Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1985, Cilt 1, Sayı 1
Araştırma
Feridun ÖZTÜRK. KONYA TARIM İŞLETMESİ SIĞIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSİYONU ÜZERİNDE SEROLOJİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 001-005
İndirilme: 1474 - Görüntülenme: 2074

Rıfat CANTORAY, Osman YÜREKLİTÜRK. BİR- KOYUNUN SOL MASSETER VE SAĞ GÖZÜN CANTHUS LATERALİS'İND.E ENDER RASTLANAN COENURUS SERİALİS GERVAİS, 1847 OLAYI VE OPERATİF OLARAK SAĞITIMI Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 007-013
İndirilme: 986 - Görüntülenme: 2068

Reşat Nuri AŞTI, Attila TANYOLAÇ, İlhami ÇELİK. KAFESTE TUTULAN TAVUKLARIN YÜKSEK ENERJİLİ VE YÜKSEK DOZDA VİTAMİN A'LI RASYONLA BESLENMELERİNDE KARACİĞER YAĞLANMASI Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 015-024
İndirilme: 1055 - Görüntülenme: 2296

Nazif ANIL. KOKUSU GİDERİLMİŞ HAMSİ KIYMASININ DERİN DONDURUCUDA SAKLANMASI, DONDURMANIN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL KALİTESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 025-033
İndirilme: 1370 - Görüntülenme: 2216

Veysi ASLAN, Mehmet NİZAMLIOĞU. ENZOOTİK PNEUMONİLİ DANALARDA ALKALİNE PHOSPHATASE (ALP), Ca ve İNORGANİK P DEĞERLERİ ve HASTALIĞIN LİNKOMİSİN+GENTAMİSİN KOMBİNASYONU ile SAĞITIM DENEMELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 035-041
İndirilme: 1055 - Görüntülenme: 2130

H. Alırnet ACET. KARBAMAT GRUBU PESTİSİTLERLE DENEYSEL ZEHİRLENMELERDE ZERİRİN İÇ ORGANLARDAN EKSTRAKSİYONU, İDENTİFİKASYONU VE TAYİNİ ÜZERİNDE KİMYASAL ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 043-056
İndirilme: 1425 - Görüntülenme: 2089

Veysi ASLAN, Mehmet NİMAZLIOĞLU. İNEKLERDE GEBELİK ve LAKTASYON DÖNEMLERİNDE KAN GLİKOZ DEGERLERİ ile SUBKLİNİK KETOZİS'İN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 057-064
İndirilme: 2032 - Görüntülenme: 2184

Murat YURDAKÖK, Erol KINIK, Serdar DİKER, Hüdaverdi ERER, Uğur DİLMEN, Mehmet. CEYHAN, Osman KUTSAL. N- Methylglucamine antimonite (Glucantime)'in farelerde hiperg lisemtk etkisi Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 065-069
İndirilme: 1168 - Görüntülenme: 2247

Tevfik TEKELİ, Tülay BAYSAL, Yılmaz GÖKÇAY. İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN KURU DÖNEMDE PENİSLİN-STREPTOMİSİN KOMBİNASYONUYLA SAĞITIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 071-079
İndirilme: 1384 - Görüntülenme: 2119

Hüseyin DEVECİ, Hüseyin TİMURKAN, Celal ÖZCAN, A. Mükremin APAYDIN. İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİSLERİN ALFASİLİN İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 081-086
İndirilme: 1657 - Görüntülenme: 2133

Koç, B., Alkan, Z., Özkan, K., İzci, C., Yalçın, E.. BİR İNEKTE OESOPHAGUS OBSTRUCTİON'U VE RUMEN YABANCI CİSMİ OLGUSUNA İLİŞKİN GÖZLEMLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 087-094
İndirilme: 1910 - Görüntülenme: 2108

Nazir DUMANLI, Edip ÖZER. ELAZIĞ YÖRESİNDE KEKLİKLERDE (Alectoris graeca) GÖRÜLEN EİMERİA TÜRLERİ VE YAYILIŞI Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 095-099
İndirilme: 1256 - Görüntülenme: 2073

Abdulbaki TÜRKOĞLU. AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN VE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN KANDA TOTAL AKYUVAR .SAYISI VE AKYUVAR TİPLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 101-107
İndirilme: 1639 - Görüntülenme: 2245

  İsmail Yavuz SEZEN, Edmund GREUEL. KOKSİDİOSTATİKLERİN ETKİ ŞEKİLLERİ VE ONLARIN BROİLER YEMLERİNE KATILMALARINDA MEYDANA GELEN PROBLEMLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 109-122
İndirilme: 1195 - Görüntülenme: 1501

İ. Enver OZAN. AKKARAMAN KOYUN VE KIL KEÇİLERİNDE BARSAKLARIN MORFOLOJİK YAPILARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 123-132
İndirilme: 1164 - Görüntülenme: 2087

Sema OZAN. KARACABEY MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAGI DÖKÜMÜ İLE KANDA ÇİNKO BAKIR DÜZEYLERİ ARASINDA İLİŞKİLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 133-142
İndirilme: 2902 - Görüntülenme: 2223

Veysi ASLAN. KÖPEK ve TOKLULARDA WARFARİN ile EXPERİMENTAL AKUT ZEHİRLENME DENEMELERİ ve BUNLARIN TEDAVİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 143-156
İndirilme: 3599 - Görüntülenme: 2542