Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1985, Cilt 1, Sayı 1
Araştırma
Feridun ÖZTÜRK. KONYA TARIM İŞLETMESİ SIĞIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSİYONU ÜZERİNDE SEROLOJİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 001-005
İndirilme: 1397 - Görüntülenme: 1768

Rıfat CANTORAY, Osman YÜREKLİTÜRK. BİR- KOYUNUN SOL MASSETER VE SAĞ GÖZÜN CANTHUS LATERALİS'İND.E ENDER RASTLANAN COENURUS SERİALİS GERVAİS, 1847 OLAYI VE OPERATİF OLARAK SAĞITIMI Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 007-013
İndirilme: 919 - Görüntülenme: 1770

Reşat Nuri AŞTI, Attila TANYOLAÇ, İlhami ÇELİK. KAFESTE TUTULAN TAVUKLARIN YÜKSEK ENERJİLİ VE YÜKSEK DOZDA VİTAMİN A'LI RASYONLA BESLENMELERİNDE KARACİĞER YAĞLANMASI Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 015-024
İndirilme: 990 - Görüntülenme: 1989

Nazif ANIL. KOKUSU GİDERİLMİŞ HAMSİ KIYMASININ DERİN DONDURUCUDA SAKLANMASI, DONDURMANIN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL KALİTESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 025-033
İndirilme: 1305 - Görüntülenme: 1912

Veysi ASLAN, Mehmet NİZAMLIOĞU. ENZOOTİK PNEUMONİLİ DANALARDA ALKALİNE PHOSPHATASE (ALP), Ca ve İNORGANİK P DEĞERLERİ ve HASTALIĞIN LİNKOMİSİN+GENTAMİSİN KOMBİNASYONU ile SAĞITIM DENEMELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 035-041
İndirilme: 985 - Görüntülenme: 1823

H. Alırnet ACET. KARBAMAT GRUBU PESTİSİTLERLE DENEYSEL ZEHİRLENMELERDE ZERİRİN İÇ ORGANLARDAN EKSTRAKSİYONU, İDENTİFİKASYONU VE TAYİNİ ÜZERİNDE KİMYASAL ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 043-056
İndirilme: 1332 - Görüntülenme: 1792

Veysi ASLAN, Mehmet NİMAZLIOĞLU. İNEKLERDE GEBELİK ve LAKTASYON DÖNEMLERİNDE KAN GLİKOZ DEGERLERİ ile SUBKLİNİK KETOZİS'İN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 057-064
İndirilme: 1954 - Görüntülenme: 1881

Murat YURDAKÖK, Erol KINIK, Serdar DİKER, Hüdaverdi ERER, Uğur DİLMEN, Mehmet. CEYHAN, Osman KUTSAL. N- Methylglucamine antimonite (Glucantime)'in farelerde hiperg lisemtk etkisi Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 065-069
İndirilme: 1099 - Görüntülenme: 1945

Tevfik TEKELİ, Tülay BAYSAL, Yılmaz GÖKÇAY. İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN KURU DÖNEMDE PENİSLİN-STREPTOMİSİN KOMBİNASYONUYLA SAĞITIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 071-079
İndirilme: 1320 - Görüntülenme: 1821

Hüseyin DEVECİ, Hüseyin TİMURKAN, Celal ÖZCAN, A. Mükremin APAYDIN. İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİSLERİN ALFASİLİN İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 081-086
İndirilme: 1585 - Görüntülenme: 1846

Koç, B., Alkan, Z., Özkan, K., İzci, C., Yalçın, E.. BİR İNEKTE OESOPHAGUS OBSTRUCTİON'U VE RUMEN YABANCI CİSMİ OLGUSUNA İLİŞKİN GÖZLEMLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 087-094
İndirilme: 1840 - Görüntülenme: 1812

Nazir DUMANLI, Edip ÖZER. ELAZIĞ YÖRESİNDE KEKLİKLERDE (Alectoris graeca) GÖRÜLEN EİMERİA TÜRLERİ VE YAYILIŞI Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 095-099
İndirilme: 1193 - Görüntülenme: 1776

Abdulbaki TÜRKOĞLU. AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN VE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN KANDA TOTAL AKYUVAR .SAYISI VE AKYUVAR TİPLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 101-107
İndirilme: 1567 - Görüntülenme: 1936

  İsmail Yavuz SEZEN, Edmund GREUEL. KOKSİDİOSTATİKLERİN ETKİ ŞEKİLLERİ VE ONLARIN BROİLER YEMLERİNE KATILMALARINDA MEYDANA GELEN PROBLEMLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 109-122
İndirilme: 1122 - Görüntülenme: 1313

İ. Enver OZAN. AKKARAMAN KOYUN VE KIL KEÇİLERİNDE BARSAKLARIN MORFOLOJİK YAPILARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 123-132
İndirilme: 1087 - Görüntülenme: 1798

Sema OZAN. KARACABEY MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAGI DÖKÜMÜ İLE KANDA ÇİNKO BAKIR DÜZEYLERİ ARASINDA İLİŞKİLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 133-142
İndirilme: 2832 - Görüntülenme: 1937

Veysi ASLAN. KÖPEK ve TOKLULARDA WARFARİN ile EXPERİMENTAL AKUT ZEHİRLENME DENEMELERİ ve BUNLARIN TEDAVİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 143-156
İndirilme: 3477 - Görüntülenme: 2214