pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1985, Cilt 1, Sayı 1
Araştırma
Feridun ÖZTÜRK. Serological researches for parainfluenza type 3 virus infection in the cattle of Konya Agriculture Management Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 001-005
İndirilme: 1263 - Görüntülenme: 1415

Rıfat CANTORAY, Osman YÜREKLİTÜRK. Un cas infiniment rare de Coenurus serialis dans la region du masseter gauche et a canthus Iateralis de I'oeil droit chez un mouton et son traitement chirurgical Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 007-013
İndirilme: 818 - Görüntülenme: 1431

Reşat Nuri AŞTI, Attila TANYOLAÇ, İlhami ÇELİK. Fatty liver of hens laid in cages fed with ratian containing higher energy and high level of Vitamin A Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 015-024
İndirilme: 880 - Görüntülenme: 1629

Nazif ANIL. The studies on the preservation of deodorized ground anchovy in deep- freeze and the effects of freezing temperature on its microbiological and chemical qualities Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 025-033
İndirilme: 1207 - Görüntülenme: 1566

Veysi ASLAN, Mehmet NİZAMLIOĞU. The Studies on the Values of Alkaline Phosphatase (ALP), Ca and Inorganic Phosphorus and the Effects of Combination of Lineamycin and Gentamycin on the Treatment in Calevs with Enzootic Pneumonia Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 035-041
İndirilme: 878 - Görüntülenme: 1472

H. Alırnet ACET. Chemical investigations for extraction, identification an de termination of . the poisons from animals' vicera that poisoned experimentally with carbamate groubs pecticides Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 043-056
İndirilme: 1189 - Görüntülenme: 1454

Veysi ASLAN, Mehmet NİMAZLIOĞLU. Researches on blood glucose values in pregnancy and lactation period of cows and diagnosis of subclinic ketosis Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 057-064
İndirilme: 1821 - Görüntülenme: 1519

Murat YURDAKÖK, Erol KINIK, Serdar DİKER, Hüdaverdi ERER, Uğur DİLMEN, Mehmet. CEYHAN, Osman KUTSAL. HYPERGLYCEMIC EFFECT OF N- METHYLGLUCAMINE ANTIMONITE (GLUCANTIME) IN MICE Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 065-069
İndirilme: 1005 - Görüntülenme: 1599

Tevfik TEKELİ, Tülay BAYSAL, Yılmaz GÖKÇAY. İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN KURU DÖNEMDE PENİSLİN-STREPTOMİSİN KOMBİNASYONUYLA SAĞITIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 071-079
İndirilme: 1225 - Görüntülenme: 1493

Hüseyin DEVECİ, Hüseyin TİMURKAN, Celal ÖZCAN, A. Mükremin APAYDIN. The treatment of elinical mastitis with Alfasilin in dairy cattle Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 081-086
İndirilme: 1465 - Görüntülenme: 1505

Koç, B., Alkan, Z., Özkan, K., İzci, C., Yalçın, E.. Observations about an oesophagical obstruction and ruminal foreign body in a cow Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 087-094
İndirilme: 1732 - Görüntülenme: 1484

Nazir DUMANLI, Edip ÖZER. The ineidence of the Eimeria species in partridges ( Alectoris graeca) in Elazığ vicinity Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 095-099
İndirilme: 1097 - Görüntülenme: 1449

Abdulbaki TÜRKOĞLU. The effects of eastratian and Exogenous testosterone hormone on ıhe total leucocyte count and various leucocyte types in the blood of Akkaraman ram lambs Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 101-107
İndirilme: 1394 - Görüntülenme: 1621

  İsmail Yavuz SEZEN, Edmund GREUEL. KOKSİDİOSTATİKLERİN ETKİ ŞEKİLLERİ VE ONLARIN BROİLER YEMLERİNE KATILMALARINDA MEYDANA GELEN PROBLEMLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 109-122
İndirilme: 1009 - Görüntülenme: 1103

İ. Enver OZAN. AKKARAMAN KOYUN VE KIL KEÇİLERİNDE BARSAKLARIN MORFOLOJİK YAPILARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 123-132
İndirilme: 966 - Görüntülenme: 1467

Sema OZAN. KARACABEY MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAGI DÖKÜMÜ İLE KANDA ÇİNKO BAKIR DÜZEYLERİ ARASINDA İLİŞKİLER Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 133-142
İndirilme: 2717 - Görüntülenme: 1613

Veysi ASLAN. KÖPEK ve TOKLULARDA WARFARİN ile EXPERİMENTAL AKUT ZEHİRLENME DENEMELERİ ve BUNLARIN TEDAVİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1985, 1, 1, 143-156
İndirilme: 3312 - Görüntülenme: 1832