Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 29, Sayı 1
Araştırma
Gözde Yazıcıtunç, Mehmet Nizamlıoğlu. Türkiye'de bulunan bazı sığır ırklarının OLR1 gen polimorfizminin araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 001-004
İndirilme: 2472 - Görüntülenme: 2640

Deniz Taşkın, Serdar Koçak. Konkur atlarında canlı ağırlık, vücut ölçüleri, hastalık insidansı, yaşama gücü ve döl verimini etkileyen faktörler: I. Kısraklarda dölverimi ile taylarda hastalık insidansı, yaşama gücü ve ilk doğum bilgileri Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 005-013
İndirilme: 2579 - Görüntülenme: 2635

Deniz Taşkın, Serdar Koçak. Konkur atlarında canlı ağırlık, vücut ölçüleri, hastalık insidansı, yaşama gücü ve döl verimini etkileyen faktörler: II. Taylarda canlı ağırlık ve vücut ölçüleri Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 014-023
İndirilme: 1501 - Görüntülenme: 2633

Ercan Kurar, Zafer Bulut, Mehmet Nizamlıoğlu. Sığır mikrosatellit test panelinin Türkiye'de ebeveyn tayini çalışmalarında kullanılabilirliği Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 024-029
İndirilme: 2274 - Görüntülenme: 2726

Zafer Bulut, Ercan Kurar, Yusuf Ozsensoy, Mehmet Nizamlioglu, Mustafa Garip, Alper Yilmaz, Tamer Caglayan, Suleyman Dere, Varol Kurtoglu, Muge Dogan. Denizli X Leghorn F2 popülasyonunda canlı ağırlık ve yumurta verimini etkileyen kromozom bölgelerinin tanımlanması Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 030-038
İndirilme: 1759 - Görüntülenme: 2804

Anita Tewari, Suresh Prasad Singh, Rashmi Singh, Deepak Kumar. Bacillus cereus'un izolasyon ve identifikasyonunda standart besi yerleri ile yeni kromojenik besi yerinin karşılaştırılması Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 039-042
İndirilme: 3529 - Görüntülenme: 2937

Olgu Sunumu
Reza Kheirandish, Baharak Akhtardanesh, Nasrin Askari. Bir Golden hamsterda (Mesocricetus auratus) spontan lenfoma Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 050-052
İndirilme: 2126 - Görüntülenme: 2625

Ayse Merve Kose, Sakine Ulkum Cizmeci, Ibrahim Aydin, Dursun Ali Dinc, Mehmet Maden, Ozgur Kanat. Bir köpekte yaygın metastazlı transmissible venereal tümör Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 053-057
İndirilme: 2035 - Görüntülenme: 2828

Kısa Makale
Ausraful Islam. Doğal enfekte sığırlarda ivermektin ile klorsulan ve nitroksinil uygulamalarının karşılaştırmalı etkinliği Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 043-045
İndirilme: 3084 - Görüntülenme: 2969

Sidal Alparslan, Ali Rişvanlı. Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitis enfeksiyonunun yaygınlığı Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 1, 046-049
İndirilme: 4295 - Görüntülenme: 2612