Konu İndeksi
2020, Cilt 36, Sayı 5

KonularSayfa numaraları
ACE 2 23
ARDL 142
ARIMA 142
Box-Jenkins Modelleri 142
COVID-19 65, 122, 30, 1, 76, 99, 41, 91, 126, 135, 142
Coronavirus 59, 11, 76, 58, 99, 41
Coronavirüsler 1
Covid-19 118, 11, 58
Eğri kestirimi modelleri 142
HCoVs 1
Kedi 106
RT-PCR 30
SARS CoV-2 41
SARS-CoV-2 65, 17, 30, 1, 76, 99, 135
SARS-CoV2 91
SARSCoV- 2 23
SEIR 142
Üstel Düzgünleştirme yöntemleri 142
ace2 59
aşı 76
coronavirus 23
etkileşim 59
fecv 106
fip 106
fıpv 106
genom 23
gıda güvenliği 122
hava kirliliği 118
hayvan enfeksiyonu 135
iklim değişikliği 118
immünopatoloji 65
klinik denemeler 91
konak 59
koronavirüs 106
küresel ısınma 118
moleküler epidemiyoloji 41
pandemi 118, 11, 1, 58
patogenez 59
replikasyon 17, 23
rezervuar 17
rezervuar konakçı 135
risk değerlendirmesi 122
salgın 126
tek sağlık 91
teşhis 30
veteriner hekim 126
viroloji 91
yarasa 99
zoonoz 17, 99, 135