Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 30, Sayı 4
Araştırma
Ali Yiğit, Erol Aydın, Mete Cihan. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunlarının bazı parametreler yönünden değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 166-173
İndirilme: 1373 - Görüntülenme: 2458

Gülay Yıldırım, Selim Kadıoğlu. Tıp fakültesi ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin hayvanların öldürülmesi hakkındaki görüşleri: Cumhuriyet Üniversitesi örneği Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 174-180
İndirilme: 1364 - Görüntülenme: 2224

Mehmet Emin Tekin. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci profili Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 181-187
İndirilme: 1260 - Görüntülenme: 2138

Mustafa Arıcan, Hanifi Erol, Kurtuluş Parlak, Ümit Kamış, Nuri Yavru. Kataraktlı köpeklerde fakoemülsifikasyon ve ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyon yöntemlerinin intraoküler basınça etkilerinin karşılaştırılması Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 188-194
İndirilme: 2573 - Görüntülenme: 2309

Mustafa Arıcan, Kurtuluş Parlak, Hanifi Erol, Nuri Yavru. Köpeklerde laparoskopik destekli gastropeksi ile klasik gastropeksi operasyonunun karşılaştırılması Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 195-202
İndirilme: 1651 - Görüntülenme: 2346

İsmail Hakkı Nur, Atila Yoldaş, Aydın Alan, Aytaç Akçay. Kör fare (Spalax leucodon) ve rat (Rattus norvegicus) böbreklerinde podositler üzerinde elektron mikroskobik bir çalışma Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 203-209
İndirilme: 2784 - Görüntülenme: 2933

Ahmet Hamdi Aktaş, Mehmet Çolak, Mehmet Emin Tekin, Necdet Akay, Tülay Canatan Yılmaz, Şükrü Dursun. Halk elindeki Akkaraman koyunlarından kasaplık kuzu üretiminde Hasmer ve Hasak etçi koyun tiplerinden yararlanma imkânları Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 210-216
İndirilme: 1943 - Görüntülenme: 2912

Oguzhan Avci*, Sibel Yavru, Irmak Dik. Bovine Ephemeral Fever Virus inokule edilen Vero hücre kültürlerinde lipid peroksidasyon biomarkırlarının belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 217-221
İndirilme: 4124 - Görüntülenme: 2135

Sibel Yavru, Oğuzhan Avcı, Kamil Atlı. Koyun fötuslarında Border Disease Virus varlığının immunperoksidaz ile saptanması Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 222-226
İndirilme: 1398 - Görüntülenme: 2268

Olgu Sunumu
Çağlayan Özel,, Gonca Şen, Mustafa Hitit, Nadir Koçak, Aydın Güzeloğlu, Ahmet Semacan, Ercan Kurar,. Bir keçide hermafroditizm olgusu: Klinik ve genetik yaklaşım Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 4, 227-231
İndirilme: 1606 - Görüntülenme: 2462