Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 31, Sayı 1
Araştırma
Yasin Demiraslan, Sami Özcan. Merkepte Regio cruris ve Pedis'i çevreleyen kasların yapısal ve fonksiyonel özellikleri Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 001-007
İndirilme: 1369 - Görüntülenme: 2278

Tuba Bulbul, Elmas Ulutas. Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına ketencik (Camelina sativa L.) küspesi ilavesinin performans, yumurta kalite özellikleri ve lipid peroksidasyon üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 008-015
İndirilme: 1714 - Görüntülenme: 2487

Deniz S. Özdemir, Nuri Başpınar, Pınar P. Akalın. Ultrasound homojenizasyonun karaciğer homojenatlarında süperoksit dismutaz, glutasyon peroksidaz, katalaz aktiviteleri ve lipid peroksit düzeylerine etkileri Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 016-019
İndirilme: 2332 - Görüntülenme: 2426

Mustafa Arıcan, Kurtuluş Parlak Fatma Satılmış. Köpeklerde articulatio genu lezyonlarının tanısında artroskopi uygulamaları Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 020-026
İndirilme: 1472 - Görüntülenme: 2534

Dilek Öztürk, Hülya Türütoğlu, Özlem Şahan. Bir veteriner fakültesinin kliniklerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) kolonizasyonu Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 027-032
İndirilme: 1406 - Görüntülenme: 2490

Tamer Çağlayan, Erdoğan Şeker. Dağ nanesinin (Mentha caucasica) Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) performans, bazı vücut ölçüleri ve canlı ağırlık arasındaki ilişkilerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 033-042
İndirilme: 1255 - Görüntülenme: 2467

Gülseren Yıldız Öz, Sema Çakır, İsmail Kurhan, Müge Doğan, Elif Şahin, Mehmet Nizamlıoğlu, Ercan Kurar. Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 043-050
İndirilme: 1420 - Görüntülenme: 2389

Gonca Şen, Mustafa Hitit, Çağlayan Özel, Aydın Güzeloğlu, Seyit Ali Kayış, Mehmet Osman Atlı, Ercan Kurar. Kısrak endometriyumunda Phosphatase and Tensin Homolog (PTEN) geni mRNA ekspresyonunun araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 051-056
İndirilme: 1501 - Görüntülenme: 2395

Olgu Sunumu
Muharrem Erol, Yılmaz Koç, Semih Altan, Hanifi Erol. Buzağıda jejenum invaginasyonunun operatif tedavisi: Olgu sunumu Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 060-062
İndirilme: 1283 - Görüntülenme: 2562

Kısa Makale
Murat Sevik, Oguzhan Avci. Atık küçük ruminant fötuslarında Bovine Herpes Virus-1'in moleküler olarak araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 1, 057-059
İndirilme: 1305 - Görüntülenme: 2315