Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 35, Sayı 1
Araştırma
Deniz Uluışık, Ercan Keskin, Yasemin Öznurlu, Tuğba Özaydın. Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Ratlarda Koenzim Q10’un Lipit Profil Üzerine Etkileri Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 001-005
İndirilme: 11964 - Görüntülenme: 2341

Ferhan Kaygısız, Atıf Evren. Veri zarflama yöntemi ile 2014 yılında Türkiye'deki ticari balıkçıların etkinliklerinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 006-010
İndirilme: 845 - Görüntülenme: 2221

Burak Dik, Orhan Çorum, Ayşe Er. Doksorubisinle indüklenen kardiyotoksisitede pimobendanın sitokin düzeylerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 011-014
İndirilme: 817 - Görüntülenme: 2153

Büşra Yaranoğlu, Ceyhan Özbeyaz. Farklı kesim ağırlıklarındaki Bafra, Akkaraman ve Bafra × Akkaraman F1 kuzularda besi performansı, kesim ve karkas özellikleri Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 015-023
İndirilme: 778 - Görüntülenme: 2260

Hanifi Erol, Muharrem Erol, Fahrettin Alkan. Konya yöresinde sağmal süt sığırı (Montofon) işletmesinde karşılaşılan tırnak lezyonlarının değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 024-028
İndirilme: 1206 - Görüntülenme: 2176

Nil Aracı, Mustafa Arıcan. Köpeklerde diz ekleminin klinik, radyolojik ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarının teşhis yönünden karşılaştırılması Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 029-036
İndirilme: 1437 - Görüntülenme: 2561

Elif Kaya, Süheyla Türkyılmaz. Mastitisli sığır sütlerinden Enterococcus durans ve Enterococcus hirae’nin izolasyon ve identifikasyonu Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 037-043
İndirilme: 874 - Görüntülenme: 2284

Hikmet Dinç, Mehmet Demirci, Akın Yiğin. Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, Metisilin dirençli ve metisilin duyarlı Staphylococcus aureus biyofilm genlerine in-vitro etkisinin incelenmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 044-048
İndirilme: 734 - Görüntülenme: 2217

Mustafa Ünal Boyraz, Muhammet Yaşar Dörtbudak, Muhammet Bahıttin Dörtbudak. Labidochromis caeruleus ve Xiphophorus hellerii’de non-alkolik steatohepatitis'in araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 049-055
İndirilme: 1110 - Görüntülenme: 2112