pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Yazar İndeksi
1998, Cilt 14, Sayı 2

YazarlarSayfa numaraları
Aksoy M 121
Alkan F 151
Altunok V 91
Ataman MB 77, 91, 121
Atasever M 5, 27, 63
Balevi T 33, 71
Baş AL 131
Başpınar N 91, 131
Baydan E 21
Coşkun B 33, 71
Çakır M 111
Çiftçi MK 139, 151
Çoyan K 77
Doğruer Y 47
Elmas M 131
Güner A 27, 63
Gürbüz 5, 47
Güven B 91
Haliloğlu S 131
Kaya A 77, 91, 121
Kaya S 15, 21, 85
Kayaardı S 5, 47
Keleş A 5, 27, 63
Kıran MM 155
Koç Y 151, 155
Kurtoğlu F 91
Kurtoğlu V 33, 71
Lehimcioğlu N 121
Nizamlıoğlu M 5, 47, 63
Oğurtan Z 151
Ortatatlı M 139, 155
Öztürk F 39, 101
Pirinçci 15, 21, 85
Şeker E 71
Şimşek A 39, 101
Tanör MA 57
Tanyıldızı S 15, 21, 85
Tekinşen OC 63
Traş B 15, 85
Tuzcu M 139, 151, 155
Uçar G 27
Umucalılar D 33
Yapkıç O 39
Yavru S 39, 101
Yazar E 131
Yıldız C 39, 121