Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2023, Cilt 39, Sayı 1
Araştırma
Filiz Kazak. Pastörize, yarım yağlı UHT ve UHT sütlerin malondialdehit ve antioksidan içeriği Eurasian J Vet Sci, 2023, 39, 1, 001-008
İndirilme: 356 - Görüntülenme: 772

Merve Ider, Amir Naseri, Alper Erturk. Neonatal ishalli buzağılarda hemogram parametrelerinin mortalite ile ilişkisi Eurasian J Vet Sci, 2023, 39, 1, 009-017
İndirilme: 372 - Görüntülenme: 770

Tarik Safak. Malign meme tümörlü köpeklerde bazı biyokimyasal parametrelerin araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2023, 39, 1, 018-024
İndirilme: 322 - Görüntülenme: 895

Rahmi Canbar, Muhittin Uslu, Mustafa Sedat Arslan, Enver Yazar. İvermektin ve prazikuantelin kombine uygulamasının koyunlarda oksidatif stres ve seçilmiş biyokimyasal parametreler üzerindeki etkisi Eurasian J Vet Sci, 2023, 39, 1, 025-029
İndirilme: 377 - Görüntülenme: 854

Muharrem Satar, Mehmet Saltuk Arikan, Arzu Peker. Kırsal alanda uzman eller projesi ile desteklenen hayvancılık işletmelerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2023, 39, 1, 030-036
İndirilme: 327 - Görüntülenme: 752

Alparslan Burak Gucsav, Enes Akyuz. Parvoviral enteritisli köpeklerde lipopolisakkarit bağlayıcı protein ve soluble ürokinaz plazminojen aktivatör reseptörünün tanısal ve prognostik değeri Eurasian J Vet Sci, 2023, 39, 1, 037-045
İndirilme: 304 - Görüntülenme: 748

Emine Merve Danis, Esra Celik, Askin Yasar, Gokhan Aslim. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi?nin 1992-2022 yıllarındaki (30 yıllık) gelişim sürecinin değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2023, 39, 1, 046-060
İndirilme: 337 - Görüntülenme: 820